วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) “รวมพลังภาคประกันภัย” รวมใจเพื่อการศึกษา บริจาคของให้ โรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ ของวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th