วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-11.30 น. งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม “การอบรมอาสาจราจร” ให้กับนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th