วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกาย โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรม ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)

ภาพ : เพจหมอชวนวิ่งกรุงเก่า / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th