วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 นายจิรพรรดิ์ เจริญผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เข้ารับเงินรางวัลนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการเข้าร่วมแข่งขัน
“กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ” จาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : นายจิรพรรดิ์ เจริญผล
ช่าว : ครูภิญญพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th