“หนูชื่อ…ยูโร (I am not France)” ในประเด็น “กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง” จากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
จ. พระนครศรีอยุธยา