วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  งานห้องเรียนพิเศษ นำโดย นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดี หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 180 คน  ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ณ  ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ : ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
AYS NEWS : ครูนันทมิตร สุภสิงห์

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th