วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การแต่งกายชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์สัปดาห์ที่ ๗

ภาพ : รองวริทธิ์ธร ภาคสุชล / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค   
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th