โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก้าวไปหาพี่ตูน ณ อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา