วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึก๋ษาปีที่ 3 เข้าร่วมแปรอักษร คนอยุธยา รักสุขภาพ “ให้ด้วยใจ ให้ด้วยศรัทธา ชาวอยุธยามีสุข” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยเชิญชวนประชาชนร่วมกันออมเงินวันละบาทเป็นระยะเวลา 99 วัน บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

ภาพ : เพจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ครูพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ / ครูจักรกฤษณ์ เบญจมาหา
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th