วันที่ 16 – 19 มกราคม 2561 ชมรมภาพยนตร์สั้นได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น จัดโดย สพฐ. ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 2 คน และครู 1 คน เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นางสาววรรนิสา รุ้งกสัตรา ม.6/4, นายอนิรุจ วรรณกัมมิโก ม.3/9 และครูนันทมิตร สุภสิงห์ ในการอบรมครั้งนี้ ทางสพฐ. ได้เชิญนายวรวิทย์ วงษ์ศรีเมือง ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาการศึกษาต่อทางด้านภาพยนตร์ ร่วมกับวิทยากรทางด้านวงการภาพยนตร์ อาทิ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว (ผู้กำกับองค์บาก, ต้มยำกุ้ง) คุณมนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล (โดนัท) คุณพัฒนะ จิรวงษ์ (ผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง พุ่มพวงในดวงใจ) พี่ฟางและพี่ฟักแฟง จากรายการ backpack jounalist ทางช่าง Thai PBS และกลฝึกการพากย์เสียงภาพยนตร์จากทีมพากย์พันธมิตร

ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์
ข่าว : ครูภิญญาพัชร์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th