วันที่ 9 มกราคม 2561 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และนายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนี้
1.นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์
2.นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์
3.นางธัญพร ไชยพุฒ
4.นางสาวปรียานุช จำปาทอง
5.นางสาวพัชรินทรา ถินต่าย

ภาพ : ครูปรียานุช จำปาทอง
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th