วันที่ 8 มกราคม 2561 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ดังนี้
1.นางสาวกันธิยา เมืองโคตร
2.นายตุลา จำนงค์ทรัพย์
3.นางสาวกีรติ แจ้งชะไว
4.นางสาวชญาดา สมันจิตร์

ภาพ : ครูกีรติ แจ้งชะไว
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th