วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 11 รายการ ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
2. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
5. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
6. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
7. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
8. การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
9. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
10. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
11. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเข้าร่วม

ภาพ : ครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th