วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นางสายฝน พานทอง หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนในสายชั้นร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตให้กับครูในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เกษียณอายุราชการ ทั้ง 4 ท่านคือ
1. นางอุษา ขาวดารา
2. นายประสงค์ พูลเพิ่ม
3. นางปรัศนีย์ คงสง
4. นางสุกัญญา หล่อประเสริฐ