วันที่ 21 มิถุนายน 2560 การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากร
จัดโดยงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์