ไทย

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “นายวสุ ธะนะจันทร์ และ นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย”

  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางชณิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกัน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายวสุ ธะนะจันทร์ 2.นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ

  วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 11 รายการ ภาษาไทย จำนวน 12 รายการ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 รายการ การงานอาชีพ จำนวน 5 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ ที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 3...

  “เด็กชายเมธี รังผึ้ง” ชั้น ม.3/3 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจรู้เท่าทันส่่อออนไลน์”

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เด็กชายเมธี รังผึ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจรู้เท่าทันส่่อออนไลน์” รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เเละเงินรางวัล 500 บาท จัดการประกวดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง ฝึกซ้อมโดยครูขันติ จาบกลาง และครูพรรณนิภา แก้วคูนอก ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ...

  “นางสาวนภสร วิเศษธนากรไกร” ม.5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วิศวกรสังคมสู่การยกระดับ ชุมชนอย่างยั่งยืน”

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวนภสร วิเศษธนากรไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วิศวกรสังคมสู่การยกระดับ ชุมชนอย่างยั่งยืน” รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เเละเงินรางวัล 1,500 บาท จัดการประกวดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง ฝึกซ้อมโดยครูขันติ จาบกลาง และครูพรรณนิภา แก้วคูนอก ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว :...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางชนิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูขันติ จาบกลาง ข่าว...

  เด็กหญิงศรุตา พวงทวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 3 รายการ จากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเด็กหญิงศรุตา พวงทวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 3 รายการ จากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรายการแข่งขันมีดังนี้ 1) รางวัลประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) รางวัลชมเชย การประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

  รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายชาญณรงค์ ภาคาทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 เข้ารับ “รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินการฝึกซ้อมโดย ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ข่าว : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 เด็กหญิงศรุตา พวงทวาย นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 เข้ารับ “รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวด เล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินการฝึกซ้อม โดย ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ข่าว : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วิวิธทัศนาสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยเเห่งชาติ ๒๕๖๕

  วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวิวิธทัศนาสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยเเห่งชาติ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เเบบบูรณาการ ตลอดจนการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เเละเพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางโรงเรียนโดยในปีการศึกษานี้ นักเรียนแผนการเรียนไทย - สังคม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมละครเวที กิจกรรมการประกวด วรรณคดีไอดอล เเละกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คณะผู้บริหาร เเขกผู้มีเกียรติ เเละคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ร่วมกัน เเต่งกายชุดวรรณคดี เเละชุดผ้าไทย เข้าร่วมงาน เพื่อเพิ่มสีสันภายในงาน ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ สร้างความสุขเเละความประทับใจให้กับผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ภาพ :...

  รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นางสาวหทัยทิพย์ ปุดป้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ปี 2565 จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ฝึกซ้อมโดยคุณครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาพ : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี /  เพจภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ข่าว...

  Recent Posts