ไทย

  “ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี”

  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางชนิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์...

  นายชยณัฐ ศรศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

  ขอแสดงความยินดีกับนายชยณัฐ ศรศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จัดโดยสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฝึกซ้อมโดย ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ข่าว : ครูตันตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  นางสาวกนกรดา ประดับแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกรดา ประดับแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษาได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฝึกซ้อมโดย ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ข่าว : ครูตันตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการนางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางชณิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางอารี การสมธร ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว...

  “ยลศิลป์ ยินเสียง สำเนียงเสนาะ ครั้งที่ ๑ ” เนื่องในวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

  วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ยลศิลป์ ยินเสียง สำเนียงเสนาะ ครั้งที่ ๑ ” เนื่องในวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตราการ “social distancing” ซึ่งการจัดประกวดในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เเละได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วประเทศ ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง...

  “ยลศิลป์ ยินเสียง สำเนียงเสนาะ ครั้งที่ ๑”

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๕ คนสุดท้าย การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ยลศิลป์ ยินเสียง สำเนียงเสนาะ ครั้งที่ ๑” เนื่องในวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตราการ “social distancing” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจ เเละมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั่วประเทศ   ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายวิทยา จันทร์ปิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางชณิปภา วันอังคาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายวิทยา จันทร์ปิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี

  วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางชนิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  ประกวดอ่านทำนองเสนาะมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนายบดินทร์ แพงชัยภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 และเด็กหญิงนภสร วิเศษธนากรไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ผลการแข่งขันนายบดินทร์ แพงชัยภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กหญิงนภสร วิเศษธนากรไกร ผ่านการอบรมสู่ความเป็นเลิศด้านการอ่านทำนองเสนาะ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาพ : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ข่าว : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ...

  รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงทางด้านภาษาไทย

  วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงทางด้านภาษาไทยจำนวน 2 รายการ คือ นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะ และการขับเสภา จากชมรมเสนาะกรรณวัณณนาเพื่อการศึกษาและเยาวชน และนายบดินทร์ แพงชัยภูมิ นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับเกียรติบัตรและทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รางวัลที่ 3 ระดับประเทศ การอ่านออกเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว...

  Recent Posts