หน้าแรก สุขศึกษา และพลศึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

  ด.ช.วัชรพงศ์ โพธิ์ศรี (เอพลัส) ม.1/2 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 (เหรียญเงิน) รุ่นยุวชนอายุ 12 ปี ชาย BMX Racing การแข่งจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์...

  ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช.วัชรพงศ์ โพธิ์ศรี (เอพลัส) ม.1/2 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 (เหรียญเงิน) รุ่นยุวชนอายุ 12 ปี ชาย BMX Racing การแข่งจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามที่ 5 สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ภาพ /...

  “คารวะมุทิตา กษิณานุสรณ์ ๒๕๖๖”

  วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดงาน “คารวะมุทิตา กษิณานุสรณ์ ๒๕๖๖” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , เพจงานประกัน 1 ,...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1.นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2.นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3.นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4.นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5.นายธนเทพ เนื่องศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.นายนันทมิตร สุภสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ...

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บรรณารักษ์ และงานแนะแนว 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  “กษิณาลัยกตเวที เกียรติศักดิ์ศรีอยุธยานุสรณ์”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ ผอ.ประจวบ เงินเหรียญ คุณครูราตรี ยินยอม คุณครูเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง และคุณครูชญานิศิ สุธรรมมา ผู้เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ "กษิณาลัยกตเวที เกียรติศักดิ์ศรีอยุธยานุสรณ์" ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โดยให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต และได้แสดงออกถึงความกตเวทีเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประส่งค์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ภาพ :ข่าว : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ /ครูฉัตรชัย สัตบุษ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  Drive งานประชาสัมพันธ์ , เพจงานประกัน 1 , เพจงานประกัน 2 ,...

  แดง-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานใน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน แดง-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้มีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก เช่น การปลูกฝังรักการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างสรรค์ ความสามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี การบริหาร จัดการการทำงานร่วมกัน การใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ โดยนายเพทาย อารียะ...

  การประกวด AYS TOPMODEL 2023

  วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมการประกวด AYS TOPMODEL 2023 คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวเเทนถือป้ายโรงเรียนนำขบวนพาเหรด ในการเเข่งขันกีฬาภายใน เเดงขาวเกมส์ 2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ เเละความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ เเละเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง /...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 นายสุทธิชัย สังข์คง

  วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วย กรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายสุทธิชัย สังข์คง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 “นางสาวนิรชา เมษประสาท” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวนิรชา เมษประสาท ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภูวเรศน์ น้อมถวาย...

  Recent Posts