หน้าแรก สุขศึกษา และพลศึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

  สอบเลื่อนสายเทควันโด ในโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

  วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นำนักเรียนชมรมเทควันโด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จำนวน 7 คน เข้ารับการสอบเลื่อนสาย ในโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” โดยมี Choi Young Seok (โค้ชเช) และโค้ชทีมชาติไทยเป็นผู้ตัดสินผลสอบ โครงการนี้มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากบริษัท Samsung LIFE insurance ผ่านองค์กร GCS (Global civic sharing) สาธารณรัฐเกาหลี จัดสอบ...

  แดง-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

  วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานใน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน แดง-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก เช่น การปลูกฝังรักการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง สร้างสรรค์ ความสามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี การบริหารจัดการการทำงานร่วมกัน การใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ โดยนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน...

  “แดง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 1

  วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “แดง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 1 โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสนุกสนานและสมัครสมานสามัคคี ภาพ : ครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ นางสาวนิรา เมษประสาท เเละ นายบอล โพธิ์เอี้ยง ครูกลุ่มสาระ การเรียนรูุ้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 ณ The sky ayuttaya (เดอะสกาย อยุธยา) ภาพ : ครูบอล โพธิ์เอี้ยง ข่าว :...

  แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง “ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ชลูด” ณ โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี

  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.09 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล และนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ชลูด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูู โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  ยินดีต้อนรับ นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบางไทรวิทยา ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ซึ่งย้ายมา ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย

  วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีสมชาย ชลูด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และนายสุรชัย บุญช่วย ครูงานแนะแนวเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  ปาริชาต เกมส์

  วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา "ปาริชาต เกมส์ ครั้งที่ 8" ในการนี้ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครูและ นักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมขบวนพาเหรด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของสหวิทยาเขต 2 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ...

  กีฬาสีวันที่ 3

  วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาและกีฬาไทย แดง-ขาวเกมส์ “อยุธยานุสรณ์รวมใจต้านภัยสิ่งเสพติด ยึดเศรษฐกิจพอเพียง”  ได้มีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก เช่น  การปลูกฝังรักการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  สร้างสรรค์ ความสามัคคี  มีน้ำใจ มีวินัย ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  การบริหารจัดการการทำงานร่วมกัน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลพฤติกรรม เสี่ยง  เช่น สิ่งเสพติด ปลูกจิตสำนึกวิถีความพอเพียง อีกทั้งเพื่อคัดสรรหาตัวนักกีฬา-กรีฑาเข้าแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระดับสูงต่อไป โดยมีว่าที่ร้อยตรี...

  Recent Posts