หน้าแรก สุขศึกษา และพลศึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

  อบรม Kyorugi Coach License Seminar 2023

  วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้เข้าร่วมอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2023 จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ภาพ : นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ ข่าว : ครูไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “เสิร์ฟลูกยาง สร้างแนวทางยุติการรังแก” A.Y.S Volleyball team stop bullying

  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย “เสิร์ฟลูกยาง สร้างแนวทางยุติการรังแก” A.Y.S Volleyball team stop bullying ในการนี้ นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในพิธีเปิด จัดโดยงานกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา “นายสุทธิชัย สังข์คง และ นางสาวนิรชา เมษประสาท”

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกัน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายสุทธิชัย สังข์คง 2.นางสาวนิรชา เมษประสาท...

  มอบเกียรติบัตรนักกีฬาเทควันโด

  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โล่ และเหรียญรางวัลให้แก่ “นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์” นักเรียนชั้น ม.5/8 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดในประเภท พุมเซเดี่ยว (H) black belt 15-17 ปี หญิง การแข่งขันกีฬาเทควันโด อุดมศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ “เด็กหญิงสุธีมนต์ กรศักดิ์พวงสิน” นักเรียน...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ

  วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 11 รายการ ภาษาไทย จำนวน 12 รายการ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 รายการ การงานอาชีพ จำนวน 5 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ ที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 3...

  สอบเลื่อนสายเทควันโด ในโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

  วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นำนักเรียนชมรมเทควันโด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จำนวน 7 คน เข้ารับการสอบเลื่อนสาย ในโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” โดยมี Choi Young Seok (โค้ชเช) และโค้ชทีมชาติไทยเป็นผู้ตัดสินผลสอบ โครงการนี้มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากบริษัท Samsung LIFE insurance ผ่านองค์กร GCS (Global civic sharing) สาธารณรัฐเกาหลี จัดสอบ...

  แดง-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

  วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานใน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน แดง-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก เช่น การปลูกฝังรักการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง สร้างสรรค์ ความสามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี การบริหารจัดการการทำงานร่วมกัน การใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ โดยนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน...

  “แดง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 1

  วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “แดง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 1 โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสนุกสนานและสมัครสมานสามัคคี ภาพ : ครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts