หน้าแรก สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่า

  วันอยุธยานุสรณ์ ปี 2567

  ในวันที่ 16 มีนาคม 2567 สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนายถาวร ทิพย์โสตผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมจัดงาน วันอยุธยานุสรณ์ ปี 2567 เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ร่วมพบปะสังสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้องร่วมสถาบัน ณ บริเวณสนามโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมี คณะศิษย์เก่ารุ่น 2526 27 และ 28 เป็นประธานจัดงานในปีนี้ ภาพ / ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ drive , เพจงานประกันคุณภาพภายใน      

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์

  วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 12.30 น. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์คนใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ /ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ชมรมภาพยนตร์สั้น ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ drive

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567

  วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ และโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาการศึกษานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และมอบทุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีมีจิตอาสา ดังนี้ 1.นายสุวพิชญ์ รื่นยุทธ ม.3/10 2.นายศิวกร เหล่าประเสริฐ ม.4/5 มอบโดย ศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ รุ่น พ.ศ.2528 ทุนสนับสนุนชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบโดย นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม...

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.09 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ชมรมภาพยนตร์สั้น ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ drive , เพจงานประกันคุณภาพภายใน    

  มอบทุนการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ และผู้มีอุปการะคุณได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ์ รื่นกวี เป็นประธานในพิธี โดยทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ถึงปีปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 2.นักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน โดยสามารสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสถาบันต่างๆทั้งรัฐและเอกชนได้ 3.เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่ตั้งใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนทั้งที่นักเรียนมีผลการเรียนดี อยู่ในอันดับที่ 1 - 6 ของโรงเรียน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับทุนและสำเร็จการศึกษา ไปแล้ว จำนวน 94 ราย และในปีการศึกษา...

  สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับ ทุนการศึกษาจาก ”สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์”

  วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมฯพร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู ได้สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับ ทุนการศึกษาจาก ”สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์” ทุนละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร ปีละ 2 ทุน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน เข้ารับการคัดเลือก และผลการคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษา คือ 1. นางสาวฐิติยา ชาญไชย ม.6/2...

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ครั้งที่ 2/2566

  วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยนายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ และนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน และปรึกษาหารือ ในเรื่องพิจารณาร่วมกัน ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ ข่าว : นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 8.39 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ drive  

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในการนี้พลอากาศชวลิต ขยันกิจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  Recent Posts