หน้าแรก สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่า

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 8.39 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ drive  

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในการนี้พลอากาศชวลิต ขยันกิจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  พิธีมอบทุนการศึกษา โดยสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนว

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00-10.30 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2564 ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี จำนวน 12 ทุน นักเรียนเรียนดีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ทุน และนักเรียนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 7 ทุน รวมจำนวนทั้งหมด 37 ทุน เป็นเงิน 107,500 บาท โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้...

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ครั้งที่ 3/2565

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน และปรึกษาหารือ ในเรื่องพิจารณาร่วมกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนิจ สังข์กาศ ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  คัดเลือกรับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ประจำปี 2565

  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดให้มีการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประจำปี 2565 ทุนละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์และคณะผู้บริหาร จำนวน 13 ท่าน เป็นผู้คัดเลือก ณ ห้องวิโรจนานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยานุสสรณ์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนการศึกษา จำนวน...

  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์

  วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน และปรึกษาหารือ ในเรื่องพิจารณา ร่วมกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์

  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน และปรึกษาหารือในเรื่องพิจารณา ร่วมกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ทุน “สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์”

  วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ทุน “สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์” แก่นักเรียนศิษย์เก่า ที่จบการศึกษาไปแล้วและศึกษาต่อระดับระดับอุดมศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนอยู่ในลำดับที่ 1-6 และศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 18 ทุนทุนละ 5,000 บาท จัดโดยงานแนะแนว...

  Recent Posts