หน้าแรก สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่า

  มอบทุนการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ และผู้มีอุปการะคุณได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ์ รื่นกวี เป็นประธานในพิธี โดยทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ถึงปีปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 2.นักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน โดยสามารสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสถาบันต่างๆทั้งรัฐและเอกชนได้ 3.เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่ตั้งใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนทั้งที่นักเรียนมีผลการเรียนดี อยู่ในอันดับที่ 1 - 6 ของโรงเรียน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับทุนและสำเร็จการศึกษา ไปแล้ว จำนวน 94 ราย และในปีการศึกษา...

  สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับ ทุนการศึกษาจาก ”สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์”

  วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมฯพร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู ได้สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับ ทุนการศึกษาจาก ”สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์” ทุนละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร ปีละ 2 ทุน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน เข้ารับการคัดเลือก และผลการคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษา คือ 1. นางสาวฐิติยา ชาญไชย ม.6/2...

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ครั้งที่ 2/2566

  วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยนายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ และนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน และปรึกษาหารือ ในเรื่องพิจารณาร่วมกัน ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ ข่าว : นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 8.39 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ drive  

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในการนี้พลอากาศชวลิต ขยันกิจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  พิธีมอบทุนการศึกษา โดยสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนว

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00-10.30 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2564 ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี จำนวน 12 ทุน นักเรียนเรียนดีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ทุน และนักเรียนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 7 ทุน รวมจำนวนทั้งหมด 37 ทุน เป็นเงิน 107,500 บาท โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้...

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ครั้งที่ 3/2565

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน และปรึกษาหารือ ในเรื่องพิจารณาร่วมกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนิจ สังข์กาศ ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  คัดเลือกรับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ประจำปี 2565

  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดให้มีการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประจำปี 2565 ทุนละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์และคณะผู้บริหาร จำนวน 13 ท่าน เป็นผู้คัดเลือก ณ ห้องวิโรจนานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยานุสสรณ์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนการศึกษา จำนวน...

  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts