หน้าแรก สภานักเรียน

สภานักเรียน

  พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และส่งมอบงานสภานักเรียน

  วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.15 น. สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธี กล่าวคำปฏิญาณตน และส่งมอบงานสภานักเรียน นำโดยนางสาวกนกรดา ประดับแก้ว ประธานคณะกรรมการ สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ส่งมอบงานให้กับ นายยงยุทธ ปานพรหม ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวเปิดพิธี มอบเกียรติบัตร มอบเข็มสภา ป้ายประดับแขนและให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  สภานักเรียนกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง

  วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม และนายสุภาพ พึ่งญาติ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน นำตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สภานักเรียนกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาสถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ภาพ : ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม ข่าว : ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม...

  “ดนตรีในสวนกรุงเก่า”

  วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น.-18.30 น. กลุ่มสภานักเรียนกรุงเก่า ประกอบด้วย คณะกรรมการ สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวนกรุงเก่า” ณ ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี หลังเวลาเลิกเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อนักเรียนภายในจังหวัด ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมรับชมกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุน กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภาพ :...

  เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการเลือกตั้ง พรรค Translate ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 839 คะแนน มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 2,063 เสียง ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  “นุสรณ์ Contests Season 4”

  วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมนุสรณ์ Contests Season 4 เพื่อค้นหา AYS IDOL มาเป็นเครือข่ายสภานักเรียน และเปิดเวทีให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน ร้อง เต้น เล่นดนตรี ได้แสดงศักยภาพ ของตนเอง มีกิจกรรมร้องข้ามกระดาน โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนครูร่วมแสดง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญ คิงส์ ชนาวิทย์ และวง jewel girls ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามาร่วมแสดงด้วย ในการนี้นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา...

  การประกวดนุสรณ์ Contests Season 4 รอบ Audition ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม การประกวดนุสรณ์ Contests Season 4 รอบ Audition โดยการประกวด แบ่งออก เป็น 2 ประเภท คือ AYS IDOL (เครือข่ายสภานักเรียน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และการประกวด ร้อง เต้น เล่นดนตรี ณ ห้องประชุมแนะแนว ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ /...

  การประกวดนุสรณ์ Contests Season 4 รอบ Audition ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม การประกวดนุสรณ์ Contests Season 4 รอบ Audition โดยการประกวด แบ่งออก เป็น 2 ประเภท คือ AYS IDOL (เครือข่ายสภานักเรียน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และการประกวด ร้อง เต้น เล่นดนตรี ณ ห้องประชุมแนะแนว ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ /...

  กิจกรรมปฐมนิเทศ และ AYS สานสัมพันธ์ 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ AYS สานสัมพันธ์ 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับงานกิจการนักเรียน และสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมปฐมนิเทศ และ AYS สานสัมพันธ์ 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ AYS สานสัมพันธ์ 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับงานกิจการนักเรียน และสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1...

  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวฺุฒิสภา ติดตามกิจกรรมสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

  วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวฺุฒิสภา ในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ผ่าน”สภานักเรียน” และเพื่อการขับเคลื่อนภายใต้กิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองส่งเสริมความรู้ทางด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูฉัตรชัย สัตบุษ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts