หน้าแรก สภานักเรียน

สภานักเรียน

  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดกิจกรรมโดยงานแนะแนวร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : นุตประวีณ์ ญาณจันทร์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  กิจกรรมโสนบาน ปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 งานแนะแนวร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมโสนบาน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประกันคุณภาพภายในชุดที่ 1, งานประกันคุณภาพภายในชุดที่ 2,...

  NUSORN CUP

  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้ทีมนักฟุตบอลที่ชนะการแข่งขัน NUSORN CUP โดยจัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม ทีมที่ชนะการแข่งขันมีดังนี้ - ทีมเสียไม่ได้ แชมป์ NUSORN CUP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ทีม ZB x เวทีนี้ผมให้พี่โชว์ แชมป์ NUSORN CUP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการแข่งขันโดยสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  โครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth)

  วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ตำแหน่งครู นำตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน ของโรงเรียนในเครือข่ายชมรมเยาวชนสร้างชาติ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม ข่าว : ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  Kick off “อยุธยาเมืองสะอาด”

  วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนครู นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และสภานักเรียน เข้าร่วมงาน Kick off “อยุธยาเมืองสะอาด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ

  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 10 รายการ วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 9 รายการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 รายการ และการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาคฯ...

  พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และส่งมอบงานสภานักเรียน

  วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.15 น. สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธี กล่าวคำปฏิญาณตน และส่งมอบงานสภานักเรียน นำโดยนางสาวกนกรดา ประดับแก้ว ประธานคณะกรรมการ สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ส่งมอบงานให้กับ นายยงยุทธ ปานพรหม ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวเปิดพิธี มอบเกียรติบัตร มอบเข็มสภา ป้ายประดับแขนและให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  สภานักเรียนกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง

  วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม และนายสุภาพ พึ่งญาติ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน นำตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สภานักเรียนกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาสถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ภาพ : ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม ข่าว : ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม...

  “ดนตรีในสวนกรุงเก่า”

  วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น.-18.30 น. กลุ่มสภานักเรียนกรุงเก่า ประกอบด้วย คณะกรรมการ สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวนกรุงเก่า” ณ ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี หลังเวลาเลิกเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อนักเรียนภายในจังหวัด ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมรับชมกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุน กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภาพ :...

  เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการเลือกตั้ง พรรค Translate ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 839 คะแนน มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 2,063 เสียง ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts