พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และส่งมอบงานสภานักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม เวลา 08.15 น. สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และส่งมอบงานสภานักเรียน นำโดยนายกิตติพงษ์ ศรีสังข์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งมอบงานให้กับ นายพีรมนต์ งามทิพานนท์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจสภานักเรียน / เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข่าว : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ / ครูวรวรรณ...

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ก้าวข้ามโกง” Ayutthaya Zero Tolerance 2019 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์’63 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ก้าวข้ามโกง” Ayutthaya Zero Tolerance 2019 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อแสดงพลังที่จะร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต แสดงพลังที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงสังคม ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

การเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้จัดได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน โดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผลคะแนนดังนี้ เบอร์ 1 พรรค สิงห์หลังวัง ได้คะแนน 191 คะแนน เบอร์ 2 พรรค The give ได้คะแนน 642 คะแนน เบอร์ 3 พรรค AYS New Gen ได้คะแนน 371 คะแนน เบอร์ 4 พรรค Guard ได้คะแนน 444 คะแนน เบอร์...

การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป อำนวยการฝึกซ้อมโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ คณะครูที่ปรึกษา ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูพัชรี ศิริเสนา และครูภัทรินทร์  สว่างอารมณ์ ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ...

กลุ่มเยาวชนนักเรียนตัวคูณเข้ารับโล่เกียรติคุณจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ”

วันที่ 18 กันยายน 2562 ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในฐานะกลุ่มเยาวชนนักเรียนตัวคูณ ในโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนนำโดย ครูฉัตรชัย สัตบุษ ตัวแทนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานมหกรรมวิชาการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ" จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนจนประสบผลสำเร็จ จัดขึ้น ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร ตัวแทนนักเรียนประกอบด้วย 1. นางสาวอังคณา ฤกษ์อรุณ 2. นายนันทวัฒน์ สุขชูศรี 3. นายวรวุท...

ชมรมภาพยนตร์สั้นนำผลงานสื่อสิทธิไปนำเสนอในโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ ระดับภาค”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในฐานะกลุ่มเยาวชนนักเรียนตัวคูณ ในโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน "เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ ระดับภาค" ได้นำภาพยนตร์สั้นผลงานสื่อสิทธิ ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ไปนำเสนอ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมาก ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

“โครงการอบรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเลือกตั้งประธานสภานักเรียน สพม.3” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ จ.นนทบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้มอบหมายครูฉัตรชัย สัตบุษ นำนักเรียนคือ น.ส.ณัชชา รื่นมิตร และ น.ส.ภรณ์พัชชา กรุยเงิน เข้ารับการอบรม "โครงการอบรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเลือกตั้งประธานสภานักเรียน สพม.3" ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ จ.นนทบุรี ภาพ/ข่าว : ครูแัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

“นุสรณ์ Contest season 3”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม "นุสรณ์ Contest season 3" ซึ่งเป็นการประกวดที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน "ผมสั้น สะอาดตา น่ารัก" และสรรหานักเรียนที่มีความพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีี ในเรื่องของระเบียบวินัย การแต่งกาย มาร่วมเป็นเครือข่ายสภานักเรียน อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านความสามารถพิเศษ "ร้อง เต้น เล่นดนตรี" ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / เพจ AYS Production ข่าว :...

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนในหัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ" โดยทีมวิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการอบรมครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการอบรมในระดับภาคกลาง เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมอบรม โดยมีครูดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเยาวชน รุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิภาคกลาง

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ครูฉัตรชัย สัตบุษ นำประธานและตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเยาวชน รุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิภาคกลาง ภายใต้แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

Recent Posts