หน้าแรก ศิลปะ

ศิลปะ

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม “คุณพ่อวิจารณ์ น้อยอุทัย” บิดานางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์

  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม คุณพ่อวิจารณ์ น้อยอุทัย บิดานางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดตึก จ.พระนครศรีอยุธยา ทางโรงเรียนขอแสดงความอาลัยและขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวมา ณ โอกาสนี้ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  โครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 (เปิดโลกมหกรรมวิชาการหลักสูตรท้องถิ่น)

  วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 (เปิดโลกมหกรรมวิชาการหลักสูตรท้องถิ่น) โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมนำเสนอหลักสูตรท้องถิ่น “ท่องเที่ยวรอบกรุง” และได้ทำการแสดงชุดระบำนางกอย ในการนี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ Ayutthaya Hall ศูนย์การค้า Central Ayutthaya ภาพ :...

  ยินดีต้อนรับ “นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

  วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่่วมต้อนรับนายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาศึกษา และคณะผู้บริหารที่ได้เดินทางมาส่ง และแสดงความยินดีกับนางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ ที่ได้มาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมห้องเรียน

  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ในรายวิชา ศ32101 ศิลปะ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ครูผู้สอน นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข

  วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางราตรี ยินยอม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์...

  รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี “ละเลงสี” ภายใต้หัวข้อ “วันสำคัญทางธรรมชาติทั้ง 4 ในเดือนมีนาคม”

  ขอแสดงความยินดีกับ “นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด” นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพระบายสี “ละเลงสี” ภายใต้หัวข้อ “วันสำคัญทางธรรมชาติทั้ง 4 ในเดือนมีนาคม” ได้รับประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท จัดโดย เครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าเชียงใหม่ ฝึกซ้อมโดย นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : เพจเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าเชียงใหม่ / นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด ข่าว : นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด /...

  รางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ ในรายการ 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competitin 2021

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ ในรายการ 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competitin 2021 ได้แก่ 1. นายวิชัยยศ เงินศิริ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน (Silver Level) ประเภทเดี่ยวเครื่องลมทองเหลือง (Brass Solo) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 2. นายชัชวาล ชัยชนะ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน (Silver Level) ประเภทเดี่ยวเครื่องลมทองเหลือง (Brass Solo) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 3. นายอาคม...

  เจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม จำพรต บิดานายบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม จำพรต บิดานายบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดลอดช่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต , ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ยินดีต้อนรับ “นางสาวดวงธิดา เจริญสุข” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)

  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนางสาวดวงธิดา เจริญสุข ที่ได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาเอกดนตรีสากล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  “สิทธิ์ศิลป์อโยธยา” งานมหกรรมอาหารพื้นบ้านสืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา

  วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงาน "มหกรรม อาหารพื้นบ้านสืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา" จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญา ด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ทางชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชื่อชุด "สิทธิ์ศิลป์อโยธยา" เพื่อร่วมแสดงภายในกิจกรรม ณ สนามวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝึกซ้อมการแสดงโดย นางราตรี ยินยอม นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นายสิทธิศักดิ์ กล่อมเดช ภาพ :...

  Recent Posts