หน้าแรก ศิลปะ

ศิลปะ

  อบรมดนตรีเชิงปฏิบัติวงดุริยางค์เครื่องลม และแสดงในงานดนตรี ซิมโฟนีศรีอยุธยา

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และนางสาวดวงธิดา เจริญสุข นำนักเรียนชุมนุมดนตรี เข้าร่วม อบรมดนตรีเชิงปฏิบัติวงดุริยางค์เครื่องลม และแสดงในงานดนตรี ซิมโฟนีศรีอยุธยา ณ ศาลากลางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูดวงธิดา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  รางวัลแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในงาน Open House บริหารฯ อวดดี จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการแข่งขัน มีดังนี้ การแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ -นางสาวฐิติยา ชาญไชย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ฝึกซ้อมโดย ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง - นางสาวกนกรดา ประดับแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท - นายชาคริต...

  สืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย ณ โรงเรียนบางบาล

  วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีไทย เป็นการบรรเลงดนตรีไทยในรูปแบบของวงมหาดุริยางค์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย ครบชาตกาล 100 ปี คุณครูสุวรรณ ทับทิมเจือ อดีตครูดนตรีไทยโรงเรียนบางบาล โดยนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)

  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางราตรี ยินยอม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 “นางสาววรัญญา ประคองจิตร์” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางราตรี ยินยอม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคณิตศาสตร์

  วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 25 รายการ และคณิตศาสตร์ จำนวน 8 รายการ และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ ที่จังหวัดราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 8 รายการ และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ทางโรงเรียนขอชื่นชม นักเรียน และคุณครูทุกท่านที่มีส่วนในความสำเร็จครั้งนี้ ภาพ...

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม “คุณพ่อวิจารณ์ น้อยอุทัย” บิดานางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์

  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม คุณพ่อวิจารณ์ น้อยอุทัย บิดานางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดตึก จ.พระนครศรีอยุธยา ทางโรงเรียนขอแสดงความอาลัยและขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวมา ณ โอกาสนี้ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  โครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 (เปิดโลกมหกรรมวิชาการหลักสูตรท้องถิ่น)

  วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 (เปิดโลกมหกรรมวิชาการหลักสูตรท้องถิ่น) โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมนำเสนอหลักสูตรท้องถิ่น “ท่องเที่ยวรอบกรุง” และได้ทำการแสดงชุดระบำนางกอย ในการนี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ Ayutthaya Hall ศูนย์การค้า Central Ayutthaya ภาพ :...

  ยินดีต้อนรับ “นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

  วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่่วมต้อนรับนายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาศึกษา และคณะผู้บริหารที่ได้เดินทางมาส่ง และแสดงความยินดีกับนางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ ที่ได้มาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมห้องเรียน

  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ในรายวิชา ศ32101 ศิลปะ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ครูผู้สอน นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts