หน้าแรก ศิลปะ

ศิลปะ

  รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี “ละเลงสี” ภายใต้หัวข้อ “วันสำคัญทางธรรมชาติทั้ง 4 ในเดือนมีนาคม”

  ขอแสดงความยินดีกับ “นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด” นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพระบายสี “ละเลงสี” ภายใต้หัวข้อ “วันสำคัญทางธรรมชาติทั้ง 4 ในเดือนมีนาคม” ได้รับประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท จัดโดย เครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าเชียงใหม่ ฝึกซ้อมโดย นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : เพจเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าเชียงใหม่ / นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด ข่าว : นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด /...

  รางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ ในรายการ 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competitin 2021

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ ในรายการ 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competitin 2021 ได้แก่ 1. นายวิชัยยศ เงินศิริ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน (Silver Level) ประเภทเดี่ยวเครื่องลมทองเหลือง (Brass Solo) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 2. นายชัชวาล ชัยชนะ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน (Silver Level) ประเภทเดี่ยวเครื่องลมทองเหลือง (Brass Solo) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 3. นายอาคม...

  เจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม จำพรต บิดานายบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม จำพรต บิดานายบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดลอดช่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต , ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ยินดีต้อนรับ “นางสาวดวงธิดา เจริญสุข” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)

  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนางสาวดวงธิดา เจริญสุข ที่ได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาเอกดนตรีสากล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  “สิทธิ์ศิลป์อโยธยา” งานมหกรรมอาหารพื้นบ้านสืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา

  วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงาน "มหกรรม อาหารพื้นบ้านสืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา" จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญา ด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ทางชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชื่อชุด "สิทธิ์ศิลป์อโยธยา" เพื่อร่วมแสดงภายในกิจกรรม ณ สนามวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝึกซ้อมการแสดงโดย นางราตรี ยินยอม นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นายสิทธิศักดิ์ กล่อมเดช ภาพ :...

  พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมกล้ารำ กล้าเต้น กล้าแสดงออก

  วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.20 น. นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน กิจกรรมกล้ารำ กล้าเต้น กล้าแสดงออก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในกิจกรรม Ayutthayanusorn Open House 2020 “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล” พร้อมให้โอวาทให้กับนักเรียน ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ / ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  กิจกรรมขลุ่ยทิพย์พันเลา ครั้งที่ 1

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมขลุ่ยทิพย์พันเลา ครั้งที่ 1 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีดร.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ฝึกสอนให้ความรู้ในการเป่าขลุ่ยให้กับนักเรียน พร้อมทำการแสดงร่วมกับนักศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,000 คน และดร.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์...

  นักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยครูราตรี ยินยอม และครูณัฐชา ชิงชัย นำตัวแทนนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบูรพาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ และเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ภาพ : เพจชุมนุมนาฏศิลป์ ข่าว : เพจชุมนุมนาฏศิลป์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  เดินขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

  วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. นางสายทอง ทองจัด หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 100 คน พร้อมด้วย วงโยธวาทิตโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ควบคุมโดย ดร.ชูชาติ มงคลเมฆ เข้าร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง ตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ :...

  การแข่งขันดนตรีไทย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธายนุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts