หน้าแรก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และโค้ดดิ้ง

  งานสะเต็มและงานคอมพิวเตอร์ ร่วมคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านโค้ดดิ้ง จำนวนทั้งหมด 26 คน เหลือ 10 คน เพื่อเป็นทีมโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding : RAC) รุ่นที่ 2 ปี 2567 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว :...

  แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ “นายวชิรากรณ์ การทวี” เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดมเหยงค์ ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายวชิรากรณ์ การทวี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องจันทรเกษม ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ “นางสาวอังศุมาลิน จุฑาเกตุ” เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาเกตุ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องจันทรเกษม ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  แสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.พระนครศรีอยุธยา

  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข SCI – MATH CAMP 2024 AYUTTHAYANUSORN SCHOOL

  วันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข SCI - MATH CAMP 2024 AYUTTHAYANUSORN SCHOOL นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ : ครูอิระชา นกขุนทอง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “คุณพ่อสมพร แจ้งชะไว” บิดาของคุณครูกีรติ แจ้งชะไว

  วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสมพร แจ้งชะไว บิดาของคุณครูกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดสกุณาราม (วัดนก) อ.ไชโย จ.อ่างทอง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  Recent Posts