หน้าแรก ระบบดูแล

ระบบดูแล

    กิจกรรม “สร้างวินัยเชิงบวก”

    วันที่ 24-25 กันยายน 2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม “สร้างวินัยเชิงบวก” โดย นายสุภาพ พึ่งญาติ หัวหน้างานกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 165 คน โดยมีทีมวิทยากรจาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 เป็นผู้ฝึกอบรมให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ...

    เสนอผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ในการนี้ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมรับ การคัดเลือก ระดับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและครู ร่วมให้กำลังใจนายเทิดทูน บุญประกอบ หัวหน้างาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนางมีนมัสยา พันธ์บัวหลวง ผู้นำเสนอ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

    Recent Posts