ม.1

  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

  ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรม โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์โดยมีนายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ด้วย ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567

  วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลงนโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , Drive AYS Production

  “ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”

  วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม "ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 436 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , AYS Production  

  มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติ และการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / AYS Production ข่าว : ครูมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการนี้ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสายัน ปองไป รองผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน โดยนายถาววร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป (รายชื่อเรียงตามเลขที่ใบสมัคร) ห้องสอบจะประกาศภายในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ www.ays.ac.th สอบคัดเลือก ม.1 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 สอบคัดเลือก ม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ม.1 - ในเขต https://www.facebook.com/share/p/KWkjNfe8mr4HXxtg/?mibextid=oFDknk ม.1 - นอกเขต https://www.facebook.com/share/p/zbaBwmUsM39nFrYk/?mibextid=oFDknk ม.4 https://www.facebook.com/share/p/Yvi5ZbwxeuB5dRNc/?mibextid=oFDknk

  มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

  วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนางสาวญาดา ศิริ และนายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง ภาพ : ครูระดับชั้น ม.1 และ 3 ข่าว : ครูญาดา...

  เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนในระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ พรหมวัฒนา แคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาพ : ครูระดับสายชั้น ม.1 ข่าว : ครูจารุกิตติ์ ใจบุญ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ ตั้งมั่นและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสัวคม ตามแนวทางพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์โดยมี นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิด และให้โอวาทแก่นักเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน รัตนชัยกูล ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts