หน้าแรก มูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย

  “เสิร์ฟลูกยาง สร้างแนวทางยุติการรังแก” A.Y.S Volleyball team stop bullying

  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย “เสิร์ฟลูกยาง สร้างแนวทางยุติการรังแก” A.Y.S Volleyball team stop bullying ในการนี้ นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในพิธีเปิด จัดโดยงานกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ...

  มูลนิธิรักษ์ไทยมอบทุนสนับสนุนโครงการเทควันโด้ยุติการรังแก

  วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 มูลนิธิรักษ์ไทยมอบทุนสนับสนุนโครงการเทควันโด้ยุติการรังแก ให้แก่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 20,000 บาท ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  มอบทุนการศึกษาในโครงการเทควันโด้ยุติการรังแก จากมูลนิธิรักษ์ไทย

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบทุนการศึกษาในโครงการ เทควันโด้ยุติการรังแก จากมูลนิธิรักษ์ไทย จำนวน 8 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  สอบเลื่อนสายเทควันโด ในโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

  วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นำนักเรียนชมรมเทควันโด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จำนวน 7 คน เข้ารับการสอบเลื่อนสาย ในโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” โดยมี Choi Young Seok (โค้ชเช) และโค้ชทีมชาติไทยเป็นผู้ตัดสินผลสอบ โครงการนี้มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากบริษัท Samsung LIFE insurance ผ่านองค์กร GCS (Global civic sharing) สาธารณรัฐเกาหลี จัดสอบ...

  โครงการฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก Hero Taekwondo Fair Play and Stop Bully

  วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ต้อนรับ คณะกรรมการบริษัท Samsung Life Insurance สาธารณรัฐเกาหลี ผู้สนับสนุนโครงการฮีโร่เทควันโด้เพื่อยุติการรังแก หรือ Hero Taekwondo Fair Play and Stop Bully ของมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรังแก แบบ Face to Face ให้แก่ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  รับมอบทุนจำนวน 65,000 บาท จากสำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย จัดซื้อเครื่องยิงเลเซอร์

  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู รับมอบทุนจำนวน 65,000 บาท จากคุณสุธิรัตน์ คชสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการ และหัวหน้สำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องยิงเลเซอร์ ในโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Development : YLD) ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  กิจกรรมค่าย STEM ศึกษา หลักสูตรการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อไม้ด่าง

  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ศึกษา หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ด่าง ในโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน ของมูลนิธิรักษ์ไทย โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสร้างชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางโรงเรียนได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูจันทร์จิรา มาใจ / มูลนิธิรักษ์ไทย...

  มูลนิธิรักษ์ไทย สำรวจ สถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่าย STEM

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Development (YLD)) โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้เข้ามาเพื่อสำรวจ สถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่าย STEM ศึกษาหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ด่าง ที่จะจัดให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

  วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 - 11.40 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกต้องส่งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภายในเวลา 48 ชั่วโมงก่อนสอบ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : ครูอิระชา นกขุนทอง ข่าว : ครูอิระชา นกขุนทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์...

  TAEKWONDO YOUTH CAMP #3 Central

  วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นำตัวแทนครู และนักเรียนจำนวน 16 คน เข้าร่วม “ค่ายเยาวชนฮีโร่เทควันโดยุติการรังแก ครั้งที่ 3 ภาคกลาง” โดยซัมซุงประกันชีวิต ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิรักษ์ไทย สอนเทควันโดโดย Choi Young Seok (โค้ชเช) และโค้ชทีมชาติไทย ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยรังสิต ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / มูลนิธิรักษ์ไทย...

  Recent Posts