หน้าแรก มูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย

  ต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิ CARE ประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการจากมูลนิธิรักษ์ไทย

  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจาก มูลนิธิ CARE ประเทศญี่ปุ่นและคณะกรรมการจากมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ พัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Development (YLD)) ที่ดำเนินกิจการมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ...

  “เสิร์ฟลูกยาง สร้างแนวทางยุติการรังแก” A.Y.S Volleyball team stop bullying

  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย “เสิร์ฟลูกยาง สร้างแนวทางยุติการรังแก” A.Y.S Volleyball team stop bullying ในการนี้ นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในพิธีเปิด จัดโดยงานกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ...

  มูลนิธิรักษ์ไทยมอบทุนสนับสนุนโครงการเทควันโด้ยุติการรังแก

  วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 มูลนิธิรักษ์ไทยมอบทุนสนับสนุนโครงการเทควันโด้ยุติการรังแก ให้แก่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 20,000 บาท ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  มอบทุนการศึกษาในโครงการเทควันโด้ยุติการรังแก จากมูลนิธิรักษ์ไทย

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบทุนการศึกษาในโครงการ เทควันโด้ยุติการรังแก จากมูลนิธิรักษ์ไทย จำนวน 8 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  สอบเลื่อนสายเทควันโด ในโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

  วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นำนักเรียนชมรมเทควันโด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จำนวน 7 คน เข้ารับการสอบเลื่อนสาย ในโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” โดยมี Choi Young Seok (โค้ชเช) และโค้ชทีมชาติไทยเป็นผู้ตัดสินผลสอบ โครงการนี้มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากบริษัท Samsung LIFE insurance ผ่านองค์กร GCS (Global civic sharing) สาธารณรัฐเกาหลี จัดสอบ...

  โครงการฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก Hero Taekwondo Fair Play and Stop Bully

  วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ต้อนรับ คณะกรรมการบริษัท Samsung Life Insurance สาธารณรัฐเกาหลี ผู้สนับสนุนโครงการฮีโร่เทควันโด้เพื่อยุติการรังแก หรือ Hero Taekwondo Fair Play and Stop Bully ของมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรังแก แบบ Face to Face ให้แก่ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  รับมอบทุนจำนวน 65,000 บาท จากสำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย จัดซื้อเครื่องยิงเลเซอร์

  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู รับมอบทุนจำนวน 65,000 บาท จากคุณสุธิรัตน์ คชสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการ และหัวหน้สำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องยิงเลเซอร์ ในโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Development : YLD) ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  กิจกรรมค่าย STEM ศึกษา หลักสูตรการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อไม้ด่าง

  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ศึกษา หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ด่าง ในโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน ของมูลนิธิรักษ์ไทย โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสร้างชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางโรงเรียนได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูจันทร์จิรา มาใจ / มูลนิธิรักษ์ไทย...

  มูลนิธิรักษ์ไทย สำรวจ สถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่าย STEM

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Development (YLD)) โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้เข้ามาเพื่อสำรวจ สถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่าย STEM ศึกษาหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ด่าง ที่จะจัดให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

  วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 - 11.40 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกต้องส่งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภายในเวลา 48 ชั่วโมงก่อนสอบ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : ครูอิระชา นกขุนทอง ข่าว : ครูอิระชา นกขุนทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์...

  Recent Posts