หน้าแรก ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน

  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2

  วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผ่านทาง Google meet ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

  วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติคุณบัตรเชิดชูเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพัทยา ชลบุรี ภาพ : ครูบอล โพธิ์เอี้ยง ข่าว : ครูบอล โพธิ์เอี้ยง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีรับถ้วยพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีรับถ้วยพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เเสดงความยินดี โดยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เป็นแกนนำชมรม TO BE NUMBER...

  รางวัลดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 ในงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 ในงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน 56 โรงเรียนทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 และเข้ารับพระราชทานรางวัล จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้ นางสาวภิญญาพัชน์ แหวนนาค...

  การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

  วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE...

  เสนอผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ในการนี้ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมรับ การคัดเลือก ระดับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและครู ร่วมให้กำลังใจนายเทิดทูน บุญประกอบ หัวหน้างาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนางมีนมัสยา พันธ์บัวหลวง ผู้นำเสนอ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ปี 2565

  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย นายประวิทย์ เคียงผล ข้าราชการบำนาญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนางธิดา จุลินทร รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือก ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศดีเด่น ประจำปี 2565...

  รับพระราชทานรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้ารับพระราชทานรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2565 วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ภาพ :...

  Recent Posts