หน้าแรก ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน

  ต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิ CARE ประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการจากมูลนิธิรักษ์ไทย

  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจาก มูลนิธิ CARE ประเทศญี่ปุ่นและคณะกรรมการจากมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ พัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Development (YLD)) ที่ดำเนินกิจการมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ...

  ประกวดระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพล สมาชิก To Be Number One

  ชมรม To Be Number One โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประกวดกิจกรรม ในโครงการ To Be Number One รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และได้รับการคัดเลือก เข้าสู่การประกวดระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2566 และเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One...

  มหกรรมรวมพลสมาชิก To BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแข่งขัน 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อม เป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2566 2. ร่วมแข่งขันกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE...

  ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ปี 2566 รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.30 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาผู้ด้อยโอกาสลงพื้นที่ ติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 โดยมีนายธีรศักดิ์...

  ประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

  วันศุกร์ที่ 30-31 มีนาคม 2566 ชมรม To Be Number One อยุธยานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครูที่ปรึกษาชมรม...

  Recent Posts