หน้าแรก ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน

  ประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเพชร

  วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเพชร โดยว่าที่ร้อยเอก ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการในการประเมิน พร้อมด้วยนางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  จันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 80 รายการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 29 รายการ รางวัลเหรียญเงิน 16 รายการ รางวัลเหรียญทองแดง 14 รายการ และเข้าร่วม 8 รายการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักเรียน คุณครูทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive1...

  พิธีมอบรางวัลเเละประกาศเกียรติคุณ โดย สพม.อย.

  วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมรับรางวัล ผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1.รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบการเเนะเเนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) วิถีใหม่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 2.การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมิน 96.03 ระดับ AA 3.รางวัลชนะเลิศ “สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4.นายตุลา จำนงค์ทรัพย์ รางวัลการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก(Active Learning) ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก 5.นายฉัตรชัย สัตบุษ รางวัลการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในรูปแบบ...

  Recent Posts