หน้าแรก ผลงานครู

ผลงานครู

  ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และรับรางวัลองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น

  วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และร่วมรับรางวัล ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ทั้งหมด 4 รางวัลได้แก่ สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น บุคลากรดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จ.ชลบุรี   ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th ระดับศูนย์พระนครศรีอยุธยา

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th ระดับศูนย์พระนครศรีอยุธยา www.kroooil.in.th / www.ครูออย.ไทย โดยได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และได้เป็นตัวแทนศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าแข่งขันระดับประเทศ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

  อบรมความรู้ทางดนตรีไทย สำหรับบุคคลทั่วไป

  ในวันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2567 มีการจัดโครงการ อบรมความรู้ทางดนตรีไทย สำหรับบุคคลทั่วไป เรื่องการดีดจะเข้ เสน่ห์เสียงเม็ดพราย สายครูระตรี วิเศษสุรการ ณ ห้องสุวรรณภิงคาร คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิทยากร ในการอบรมได้แก่ 1) ครูชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุล และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชากร ศรีสาคร โดยในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางดนตรีไทย...

  นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกับกองฝึกศึกษาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกับกองฝึกศึกษาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาการ (ย่อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง วิทยากรติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสามเรือน

  วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ไปเป็นวิทยากรติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสามเรือน เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนวัดสามเรือน อำเภอบางปะอิน ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี ๒๕๖๖

  วันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและข้าราชการครูที่ได้รับคัดเลือก รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี ๒๕๖๖ จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  Recent Posts