หน้าแรก ผลงานครู

ผลงานครู

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประกวดภาคคณะสงฆ์ 2

  วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1.นาย อัครเดช รามอ ม.3/2 2.นาย ชนาธิป แสงเดือน ม.4/3 3.นาย กนก นามวงค์ ม.5/2 4.นาย พันธุกิติ์ สุทธิสิทธิ์ ม.5/6 5.นาย วัชระ สุขขาเจริญ ม.5/6 ครูผู้ควบคุม นายธนเทพ...

  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือก รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565 ดังนี้ 1. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 2. นางนิจ สังข์กาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. นายกรวิชญ์...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครู ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ

  วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ท่าน และข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1. นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2. นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. นายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวญาดา ศิร...

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว21/2560 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566    

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว21/2560 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นายปิยนันท์ แสงกนึก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร การประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น.นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร การประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ในโครงการ การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโดยงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูที่ได้รับรางวัลมี 2 ท่าน ดังนี้ 1. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้" 2. นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การประกวดคลิปวิดีโอการสอนแบบออนไลน์” ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล /...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ

  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 10 รายการ วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 9 รายการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 รายการ และการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาคฯ...

  Recent Posts