หน้าแรก ผลงานครู

ผลงานครู

  รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี ๒๕๖๖

  วันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและข้าราชการครูที่ได้รับคัดเลือก รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี ๒๕๖๖ จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  จันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 80 รายการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 29 รายการ รางวัลเหรียญเงิน 16 รายการ รางวัลเหรียญทองแดง 14 รายการ และเข้าร่วม 8 รายการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักเรียน คุณครูทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive1...

  พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการครู ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

  วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1. นายศักดิ์ดา ซุคคาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. นางสาวปวริศา ดีอุดม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3. นายตุลา จำนงค์ทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นายพรณรงค์ สุภาสืบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5. นางชนิศา วัฒนวิเชียร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6. นายปริญญา ภูคัสมาส ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7. นางสาวสาวิตรี...

  พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาววลัยพร วิไลศรี ครูบรรณารักษ์ 2. นายอิระชา นกขุนทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  Recent Posts