หน้าแรก ประมวลวิดีโอ

ประมวลวิดีโอ

  พิธีรำลึก และทำบุญอุทิศแด่ “อาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ุ” ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปี 2565

  พิธีรำลึก และทำบุญอุทิศแด่ "อาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ุ" ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปี 2565 Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  การติดตามผลการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ “การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

  การติดตามผลการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  พิธีเปิดป้ายอาคาร 80 ปี อยุธยานุสรณ์

  พิธีเปิดป้ายอาคาร 80 ปี อยุธยานุสรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 Cr.เพจ AYS Production

  พิธีมุทิตาจิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  พิธีมุทิตาจิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๕

  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  “Apollo 11”

  “Apollo 11” ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 “ความดี ทำได้ทันที ไม่ต้องรอให้ใครเห็น” https://www.facebook.com/61555736822687/videos/353076934367415 Cr.AYS Production V.2 – ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 

  Recent Posts