หน้าแรก ประมวลวิดีโอ

ประมวลวิดีโอ

  “ปลากระป๋อง”

  ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ปลากะป๋อง" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ระดับชั้นม.1-ม.6 OBEC FILM 2017 https://www.youtube.com/watch?v=S16q8kc4T3A&t=32s

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  “หนูชื่อ…ยูโร (I am not France)”

  "หนูชื่อ...ยูโร (I am not France)" ในประเด็น "กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง" จากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา

  ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กาลนลิน” Extened Editon (OBEC FILM)

  ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "กาลนลิน" Extened Editon (OBEC FILM) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 - รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ (คัดเลือกโดย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย) ภายใต้แนวคิด "องค์ความรู้สู่ชุมชน" AYS Production

  จากใจศิษย์ถึงใจครู ผู้เกษียณ …

  covered เพลง เธอคือแม่เห็ดเล็ก จากใจศิษย์ถึงใจครู ผู้เกษียณ  #ขอบคุณaysproduction #คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์60

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ปี ๒๕๖๖

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  Recent Posts