หน้าแรก ประมวลวิดีโอ

ประมวลวิดีโอ

  อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ราชธานี ศรีอยุธยา”

  อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา "ราชธานี ศรีอยุธยา" จัดโดย สพม.พระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖   Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  พิธีเปิดป้ายอาคาร 80 ปี อยุธยานุสรณ์

  พิธีเปิดป้ายอาคาร 80 ปี อยุธยานุสรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 Cr.เพจ AYS Production

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ปี ๒๕๖๖

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

   กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  การติดตามผลการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ “การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

  การติดตามผลการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  พิธีมุทิตาจิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  พิธีมุทิตาจิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

  Recent Posts