หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับชมรมภาพยนตร์สั้น AYS Production & AYS Record กับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายวิทยา จันทร์ปิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางชณิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายวิทยา จันทร์ปิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร...

  ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมใหญ่สามัญ และอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “ก้าวอย่างมั่นใจ...ในโลกปัจจุบัน” ในการนี้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และ นางสาววาสนา โง้วสกุล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ...

  “สพม.อย.เกมส์ 2565”

  วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา “สพม.อย.เกมส์ 2565” โดยนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อยู่ในสหวิทยาเขต 4 เรือหลวงภาชีนุสรณ์ (สีน้ำเงิน) แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ...

  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ทัศนศึกษา ณ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเซี่ยล เวิร์ล และหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร

  วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 นางสาวสาวิตรี เศรษฐกุลวดี หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ พร้อมด้วยคณะครูห้องเรียนพิเศษ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 180 คน ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเซี่ยล เวิร์ล และหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร ภาพ/ข่าว : นางสาวสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ...

  พิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระตำหนักพระนเรศวร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระตำหนักพระนเรศวร ภายในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เนื่องในการจัดงานวันอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ...

  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้มอบหมายให้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนามสอบโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ ว21

  วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” และนางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการตรวจประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) นายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์...

  Recent Posts