หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  กิจกรรมวันโสนบานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

  วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. งานแนะแนวร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมวันโสนบาน มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา  ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , งานสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok หัวข้อ “อยู่อย่างพอเพียง” ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "อยู่อย่างพอเพียง" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าวจาก เพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสายทอง ทองจัด หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพรณรงค์ สุภาสืบ  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  สพม.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On-Site

  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยห่างไกลโควิด ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูวรวรรณ...

  ขอแสดงความยินดีกับท่านรองฯ พิมพลักษณ์ บุญลือ ที่ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.09 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เดินทางไปส่งนางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ...

  พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและส่งมอบงานสภานักเรียน

  วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.15 น. สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและส่งมอบงานสภานักเรียน นำโดยนายยงยุทธ ปานพรหม ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ส่งมอบงานให้กับนายกนิษฐ์ สัมมาโพธิ์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กล่าวเปิดพิธี มอบเข็มสภา ป้ายประดับแขนและให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภานักเรียนณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว :...

  กราบอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านอภิชาติ จีระวุฒิ

  วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.39 น. ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ นำรองผู้อำนวยการและตัวแทนครู กราบอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านอภิชาติ จีระวุฒิ ที่บ้านพัก

  ขอแสดงความยินดีกับนางวริทธิ์ธร ภาคสุชล ที่ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.09 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เดินทางไปส่งนางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่ได้รับคำสั่งย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์   ...

  มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาพ : ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

  วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสภานักเรียนและลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน โดยร่วมกันเดินรณรงค์และให้ความรู้ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูธนเทพ เนื่องศรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  Recent Posts