หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

  วันตรุษจีน ปีการศึกษา 2565

  วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรม ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติ ความเป็นมา และความสำคัญของวันตรุษจีน โดยมีการแสดงเชิดสิงโต ร้องเพลง รำเพลง กิจกรรมเขียนพู่กันจีน เซียมซี ชงชา และเขียนคำอวยพร จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูปรียานุช อินทรักษาทรัพย์ /...

  “Engineering Open House 2023” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Engineering Open House 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามภาควิชาและสาขาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.5-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ควบคุมดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ นักเรียน ม.5-6 ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ /...

  พิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

  วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ณ บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ชมกิจกรรมการประกวดขบวนเฉลิมฉลองการเป็น มรดกโลก (ขบวนแห่) งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

  วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ นำคณะครูงานกิจการนักเรียน และคุณครูที่ปรึกษาดูแลตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เข้าร่วมชมกิจกรรมการประกวดขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก (ขบวนแห่) ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก บริเวณจุดชมขบวนที่ 2 ถนนนเรศวร ภาพ : AYS Production ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์...

  การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10

  วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขันคือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1. นางสาวสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง ม.5/6 2. นางสาวฐิติยา ชาญไชย ม.6/2 รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 1. นางสาวกนกกาญจน์ จริงสันเทียะ ม.5/2 2. นางสาวณฑิชา ยืนยง ม.5/3 ฝึกซ้อมโดย ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

  งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT’66 และ Open House มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT’66 และ Open House มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.4-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 19 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ควบคุมดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ นักเรียน ม.4-6...

  “IOT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”

  วันที่ 19 และ 23 ธันวาคม 2565 และวันที่ 9 และ 11 มกราคม 2566 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีิอยุธยา ได้เข้ามาจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “IOT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนที่เข้ารับการอบรมคือระดับชั้น ม.6/2 ม.6/3 และ ม.6/6 อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 221 ภาพ :...

  TO BE เวทีแจ้งเกิด และงานวันเด็กแห่งชาต

  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการขอรับบริจาคของขวัญจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียน ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และยังเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรม สร้างสรรค์ การร้องเพลงและการเต้นโคฟเวอร์ และมินิคอนเสิร์ตจากคุณครู จากพี่ๆ ในชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รันชัยกูล / เพจชมรม TO BE NUMBER...

  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.2

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนในระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาพ : ครูปรียาวรรณ การกระสัง / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์...

  Recent Posts