หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567

  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567 ณ ลานวัดมหาธาตุ ในการแสดงชุด ผืนไทย ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และรับรางวัลองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น

  วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และร่วมรับรางวัล ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ทั้งหมด 4 รางวัลได้แก่ สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น บุคลากรดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จ.ชลบุรี   ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  นิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ “น้ำพระราชหฤทัยจิตอาสา สร้างสุขแก่ปวงประชา“

  วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ “น้ำพระราชหฤทัยจิตอาสา สร้างสุขแก่ปวงประชา“ โดยตัวแทนนักเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ต่อนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ภาพ : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์...

  ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567

  วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และนางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นำนักเรียน เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567 ณ ลานวัดมหาธาตุ ในการแสดงชุดเภรีเอกราช ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  “กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

  วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวมรกต วงษ์เนตร และนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงาน “กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ภาพ...

  แสดงในพิธีบวงสรวง การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นำนักเรียน เข้าร่วมแสดงในพิธีบวงสรวง การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567 ณ ลานวัดมหาธาตุ ในการแสดงชุด ระบำอยุธยา โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี 2567 ระดับภาคคณะสงฆ์ ณ พุทธมลฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีนักเรียนที่เป็นตัวเแทนเข้าร่วมประกวด จำนวน 5 คน ได้เเก่ น.ส.ภัทรดา เบื้องจันทึก น.ส.นิภาพรรณ จอมเสถียร น.ส.ปริญา ศรีแปลก น.ส.สุภาภรณ์ นายี่ เเละ น.ส.ลักษณา...

  นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th ระดับศูนย์พระนครศรีอยุธยา

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th ระดับศูนย์พระนครศรีอยุธยา www.kroooil.in.th / www.ครูออย.ไทย โดยได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และได้เป็นตัวแทนศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าแข่งขันระดับประเทศ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  อบรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปี 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปี 2567 ในรูปแบบ Boot camp โดยให้ความรู้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมฐานความรู้ด้านการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ สามารถนำระบบประกันภัยไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงภัยให้แก่ตนเองและทรัพย์สินได้ นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/4 ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการอบรมด้วย จัดโดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับคปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts