หน้าแรก นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร

  การตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาวิชาทหารร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565

  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการตรวจ ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาวิชาทหารร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  โรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

  วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัด "โรงครัวพระราชทาน" ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยในเขต อ.พระนครศรีอยุธยา, อ.บางบาล, อ.ผักไห่, อ.บางปะอิน และ อ.บางปะหัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นเวลานาน ในการนี้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จัดนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (รด.จิตอาสา) 30 นาย จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ย่อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วม ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว...

  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 200 นาย ทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต

  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 200 นาย เข้าร่วมทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ กองทัพทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ...

  “การอบรมอาสาจราจร” 2565

  วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสวัสดิภาพและความปลอดภัย “การอบรมอาสาจราจร” ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1-3 วิทยากรโดยดาบตำรวจสมบัต อุดรสรรพ์ สถานีตำรวจภูธร พระนครศรีอยุธยา และคณะ จัดโดยกลุ่มงานสวัสดิภาพและความปลอดภัย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ...

  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการฝึกกิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการภาคสนาม

  วันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการฝึกกิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการภาคสนาม ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนาม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับการรายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

  นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง และนายพรณรงค์ สุภาสืบ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนที่สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ

  วันอังคารที่14 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และมณฑลทหารบกที่18 ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และร่วมกันทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : นายเอกพจน์ เนคมานุรักษ์ / นายธนสรณ์ เสถียรนิตย์ ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง

  วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-2 (ชาย-หญิง) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี โดยทางโรงเรียนได้มีการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้ารับการฝึก เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19   ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปรายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ย่อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปรายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ย่อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts