หน้าแรก นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร

  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปรายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ย่อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปรายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ย่อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ไปรายงานตัว และนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนวิชารักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 ไปสมัครและทดสอบสมรรถภาพ

  วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียน นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ไปรายงานตัว และนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนวิชารักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 ไปสมัครและทดสอบสมรรถภาพ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม

  วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำตัวแทนครู นักเรียน และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2564 ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ได้เข้าฝึกภาคสนามแบบออนไลน์

  วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ได้เข้าฝึกภาคสนามแบบออนไลน์ ทดแทนการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2563 โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 ฝึกภาคสนามแบบออนไลน์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : นายนชานนท์ ศรีเจริญ ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร

  วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารเพื่อรับฟังนโยบายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกับนำนักเรียน คือนางสาวณัฐวดี วันเพ็ญ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ม.4/2 เข้ารับทุนการศึกษา ณ อาคารอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ...

  กิจกรรมสวัสดิภาพและความปลอดภัย “การอบรมอาสาจราจร”

  วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสวัสดิภาพและความปลอดภัย “การอบรมอาสาจราจร” ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วิทยากรโดยร้อยตำรวจเอกเตชิต เขื่อนหมั่น รอง สว.จราจร สถานีตำรวจภูธร พระนครศรีอยุธยา และคณะ จัดโดยกลุ่มงานสวัสดิภาพและความปลอดภัยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  เดินขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

  วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. นางสายทอง ทองจัด หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 100 คน พร้อมด้วย วงโยธวาทิตโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ควบคุมโดย ดร.ชูชาติ มงคลเมฆ เข้าร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง ตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ :...

  รด. จิตอาสาทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาถนนอู่ทอง (ถนนรอบเกาะเมือง) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และรองรับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และนักศึกษาวิชาทหาร (รด. จิตอาสาทำความดี เพื่อชาติ...

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง (ถนนรอบเกาะเมือง)

  วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ร่วมทำ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง (ถนนรอบเกาะเมือง) เก็บขยะบริเวณรอบนอกโรงเรียน และรอบพระราชวังจันทรเกษม เพื่อเป็นการรองรับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง/ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธายนุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  Recent Posts