หน้าแรก นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร

  นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกับกองฝึกศึกษาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกับกองฝึกศึกษาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาการ (ย่อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  เข้ารับการประเมินการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (รอบการนำเสนอระดับประเทศ)

  วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเยาวชนแกนนำ เข้ารับการประเมินการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (รอบการนำเสนอระดับประเทศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง รด. รุ่นใหม่ ทำความดี เพื่อความดี ของกลุ่มเยาวชน รด. New Gen โดยคณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว :...

  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม

  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง นายพรณรงค์ สุภาสืบ นายสันติ สุริวัฒน์ และนายศักดา ซุคคาน ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษา วิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง /...

  ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

  วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนาม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  นักศึกษาวิชาทหาร (หญิง) ชั้นปีที่ 2-3 ฝึกภาคสนาม

  วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง นายพรณรงค์ สุภาสืบ นายสันติ สุริวัฒน์ และนายศักดา ซุคคาน ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง /...

  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม

  วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และร่วมกิจกรรมปิดศูนย์ฝึกฯ

  วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับนางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และร่วมกิจกรรมปิดศูนย์ฝึกฯ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th    

  พิธีกระทำสัตย์ ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และะประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร และนายศักดา ซุคคาน ตัวแทนครู นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง...

  ประเมินสถานศึกษาแข็งขัน ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง หัวหน้างานนักศึกษาวิซาทหาร และตัวแทนครู นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาแข็งขัน ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ“

  วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง นายสันติ สุริวัฒน์ และนายศักดา ซุคคาน ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนำนักศึกษา วิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ“ เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566 ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts