หน้าแรก นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร

  กิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม

  วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำตัวแทนครู นักเรียน และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2564 ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ได้เข้าฝึกภาคสนามแบบออนไลน์

  วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ได้เข้าฝึกภาคสนามแบบออนไลน์ ทดแทนการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2563 โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 ฝึกภาคสนามแบบออนไลน์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : นายนชานนท์ ศรีเจริญ ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร

  วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารเพื่อรับฟังนโยบายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกับนำนักเรียน คือนางสาวณัฐวดี วันเพ็ญ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ม.4/2 เข้ารับทุนการศึกษา ณ อาคารอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ...

  กิจกรรมสวัสดิภาพและความปลอดภัย “การอบรมอาสาจราจร”

  วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสวัสดิภาพและความปลอดภัย “การอบรมอาสาจราจร” ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วิทยากรโดยร้อยตำรวจเอกเตชิต เขื่อนหมั่น รอง สว.จราจร สถานีตำรวจภูธร พระนครศรีอยุธยา และคณะ จัดโดยกลุ่มงานสวัสดิภาพและความปลอดภัยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  เดินขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

  วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. นางสายทอง ทองจัด หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 100 คน พร้อมด้วย วงโยธวาทิตโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ควบคุมโดย ดร.ชูชาติ มงคลเมฆ เข้าร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง ตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ :...

  รด. จิตอาสาทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาถนนอู่ทอง (ถนนรอบเกาะเมือง) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และรองรับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และนักศึกษาวิชาทหาร (รด. จิตอาสาทำความดี เพื่อชาติ...

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง (ถนนรอบเกาะเมือง)

  วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ร่วมทำ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง (ถนนรอบเกาะเมือง) เก็บขยะบริเวณรอบนอกโรงเรียน และรอบพระราชวังจันทรเกษม เพื่อเป็นการรองรับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง/ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธายนุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  รด.จิตอาสาร่วมกันพัฒนาและดูแลความสะอาดให้กับวัดท่าการ้อง

  วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 รด.จิตอาสาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษา วิชาทหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันพัฒนาและดูแลความสะอาดให้กับวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  “การอบรมอาสาจราจร”

  วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-11.30 น. นายสุภาพ พิึ่งญาติ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การอบรมอาสาจราจร” เพื่อให้ความรู้เรื่องกฏและวินัยจราจรกับนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยวิทยากร คือ ร้อยตำรวจเอก ทวีทรัพย์ ไชยสิทธิ์ รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา และดาบตำรวจบัญชา ธรรมวัตร ผู้บังคับหมู่่ (ทำหน้าที่จราจร) สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา อบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง...

  Recent Posts