หน้าแรก นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร

  นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง และนายพรณรงค์ สุภาสืบ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนที่สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ

  วันอังคารที่14 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และมณฑลทหารบกที่18 ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และร่วมกันทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : นายเอกพจน์ เนคมานุรักษ์ / นายธนสรณ์ เสถียรนิตย์ ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง

  วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-2 (ชาย-หญิง) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี โดยทางโรงเรียนได้มีการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้ารับการฝึก เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19   ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปรายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ย่อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปรายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ย่อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ไปรายงานตัว และนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนวิชารักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 ไปสมัครและทดสอบสมรรถภาพ

  วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียน นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ไปรายงานตัว และนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนวิชารักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 ไปสมัครและทดสอบสมรรถภาพ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม

  วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำตัวแทนครู นักเรียน และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2564 ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ได้เข้าฝึกภาคสนามแบบออนไลน์

  วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ได้เข้าฝึกภาคสนามแบบออนไลน์ ทดแทนการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2563 โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 ฝึกภาคสนามแบบออนไลน์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : นายนชานนท์ ศรีเจริญ ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร

  วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ผู้กำกับวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารเพื่อรับฟังนโยบายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกับนำนักเรียน คือนางสาวณัฐวดี วันเพ็ญ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ม.4/2 เข้ารับทุนการศึกษา ณ อาคารอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ...

  กิจกรรมสวัสดิภาพและความปลอดภัย “การอบรมอาสาจราจร”

  วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสวัสดิภาพและความปลอดภัย “การอบรมอาสาจราจร” ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วิทยากรโดยร้อยตำรวจเอกเตชิต เขื่อนหมั่น รอง สว.จราจร สถานีตำรวจภูธร พระนครศรีอยุธยา และคณะ จัดโดยกลุ่มงานสวัสดิภาพและความปลอดภัยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts