หน้าแรก ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

  แสดงความยินดีกับ “นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์” เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิมพ์ลดา...

  ประเมิน “นายปิยนันท์ แสงกนึก” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

  วันศุกร์ 30 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ร่วมกันประเมิน นายปิยนันท์ แสงกนึก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องเยือนโสน (ห้องแนะแนว) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์   ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูกิติยา โพธิ์เงิน ข่าว...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง

  วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร...

  กิจกรรมวันทะนะบะตะ 2565 七夕の祭りへようこそ。

  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทะนะบะตะ ครั้งที่ 4 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีนักเรียน สายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการเล่าตำนานความรักระหว่างสาวทอผ้า โอริฮิเมะ และหนุ่มเลี้ยงวัว ฮิโกโบะชิ จนเกิดเป็นตำนานทางช้างเผือกอันสุดซึ้ง การได้เรียนรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ในเทศกาล ของมงคลที่มีค่า เป็นการสร้างประสบการณ์ในการสัมผัสวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ณ บริเวณใต้อาคาร 3 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / เพจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศฯ ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย...

  ประเมิน “นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์” เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  ประเมิน “นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์” เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางมาลัย ยิ่งมานะ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร...

  แสดงความยินดีให้แก่นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ และมอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่นางสาวกชพร ใจธรรม

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารได้มอบดอกไม้ แสดงความยินดีให้แก่ นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการเดินทาง ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Department of English, Nation Taipei University of Technology ณ ประเทศไต้หวัน และมอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่นางสาวกชพร ใจธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูอัญชนา...

  Valentine’s Day

  วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรรมวันวาเลนไทน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและแบบแผนอันดีงามในวันวาเลนไทน์ แสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันวาเลนไทน์ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้แก่นักเรียน ณ บริเวณประตูหน้าโรงเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts