หน้าแรก ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 1. นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางชญาดา หมอนสอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. นายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7. นางสาวพัชรินทรา...

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูอัญชนา...

  English Camp 2023

  วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม English Camp 2023 พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และทีมวิทยากรชาวต่างชาติจากสถาบัน The learning Link มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 250 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 19-20...

  ๋JUNIOR GUIDE CAMP ค่าย “มัคคุเทศก์น้อย” 2566

  วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย👈โดยมีคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : เพจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดที่นี่ เพจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมวันทะนะบะตะ 2566

  วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทะนะบะตะ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการแสดงละครเวทีชุดพิเศษเล่าถึงตำนานวันทะนะบะตะ การแสดงเต้นประกอบเพลง และมีกิจกรรมภายในงานดังนี้ 1.เขียนขอพรใบทังซะคุ 2.พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น 3.ชื่อภาษาญี่ปุ่น 4.อาหารญี่ปุ่น ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ google drive , drive...

  โครงการสานฝันปันความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำสัญจรทำการติววิชาภาษาอังกฤษ

  วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับ สถาบัน Diamond Brain Tutor ได้จัดกิจกรรมโครงการสานฝันปันความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำสัญจรทำการติววิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.3 จำนวน 433 คน และ นักเรียนระดับชั้นม.6 จำนวน 358 คน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ “นางสาวปวริศา ดีอุดม”

  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดี กับนางสาวปวริศา ดีอุดม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องเยือนโสน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 “นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิมพ์ลดา มะหะมาน /...

  Recent Posts