หน้าแรก ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย

  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว...

  เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ปราณี กมล คุณแม่ของคุณครูชมภูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ปราณี กมล คุณแม่ของคุณครูชมภูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ วัดพานิช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูพัชรินทรา ถินต่าย ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางชมภูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 3 ท่าน คือ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางชณิปภา วันอังคาร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนางสายทอง ทองจัด ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางชมภูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

  วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวพัชรินทรา ถินต่าย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่นการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น 1.น.ส.กุลธิดา พรมบุตร ม.5/8 เหรียญเงิน 2.นายระพีพัฒน์ จันทร์เรือง ม.5/8 เหรียญทองแดง ผู้ฝึกซ้อม ครูพัชรินทรา ถินต่าย ครูปิยนันท์ แสงกนึก และครูมณฑกานต์ เงินทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับศูนย์เครือข่าย ประจำปีการศึกษา2564 จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ภาพ/ข่าว : เพจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการนางชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางอำไพ อ้อสุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ร่วมกันประเมิน นางชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว :...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูขันติ...

  มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน

  วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นางสุกัญญา พวงชีวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ย้ายไปโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 2. นางธัญพร ไชยพุฒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายไปโรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 3. นางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ครูงานแนะแนว ย้ายไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย

  วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563

  วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้รับความรู้และเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร กับเจ้าของภาษาได้ โดยจัดระหว่างวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) และวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูพิธิพัฒน์...

  Recent Posts