หน้าแรก ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

  กิจกรรมวันทะนะบะตะ 2565 七夕の祭りへようこそ。

  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทะนะบะตะ ครั้งที่ 4 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีนักเรียน สายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการเล่าตำนานความรักระหว่างสาวทอผ้า โอริฮิเมะ และหนุ่มเลี้ยงวัว ฮิโกโบะชิ จนเกิดเป็นตำนานทางช้างเผือกอันสุดซึ้ง การได้เรียนรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ในเทศกาล ของมงคลที่มีค่า เป็นการสร้างประสบการณ์ในการสัมผัสวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ณ บริเวณใต้อาคาร 3 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / เพจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศฯ ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย...

  ประเมิน “นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์” เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  ประเมิน “นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์” เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางมาลัย ยิ่งมานะ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร...

  แสดงความยินดีให้แก่นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ และมอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่นางสาวกชพร ใจธรรม

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารได้มอบดอกไม้ แสดงความยินดีให้แก่ นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการเดินทาง ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Department of English, Nation Taipei University of Technology ณ ประเทศไต้หวัน และมอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่นางสาวกชพร ใจธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูอัญชนา...

  Valentine’s Day

  วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรรมวันวาเลนไทน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและแบบแผนอันดีงามในวันวาเลนไทน์ แสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันวาเลนไทน์ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้แก่นักเรียน ณ บริเวณประตูหน้าโรงเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรรมวันตรุษจีน วันที่ 2

  วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรรมวันตรุษจีนเพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรม ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมา และความสำคัญ ของวันตรุษจีน ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ได้ร่วมแจกของขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตอน ข สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่นักเรียน ณ บริเวณประตูหน้าโรงเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูปรียานุช อินทรักษาทรัพย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรรมวันตรุษจีน 2565

  วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรรมวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรม ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมา และความสำคัญ ของวันตรุษจีน ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม ได้ร่วมแจกของขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตอน ก สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้แก่นักเรียน ณ บริเวณประตูหน้าโรงเรียน ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูปรียานุช อินทรักษาทรัพย์ / ครูวรวรรณ...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

  วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวพัชรินทรา ถินต่าย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว 21

  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" พร้อมด้วยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” และนางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการตรวจประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางชมพูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...

  Recent Posts