หน้าแรก ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางพิมพ์ลดา พึ่งเอี่ยม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางพิมพ์ลดา พึ่งเอี่ยม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  กิจกรรมวันตรุษจีน

  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรม ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติ ความเป็นมา และความสำคัญของวันตรุษจีน โดยมีการแสดงเชิดสิงโต รำพัดจีน กิจกรรมเขียนพู่กันจีน ชงชา และเขียนคำอวยพร จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ลานหน้าห้องการเงิน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / AYS Production ข่าว : ครูปรียานุช อินทรักษาทรัพย์ / ครูขันติ...

  “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ แผนการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่ม ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive ...

  Christmas Day 2023

  วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรรม Merry X’mas and Happy New Year เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาและวัฒนธรรม ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติ ความสำคัญ และการเฉลิมฉลอง ในการนี้ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ได้ร่วมแจกของขวัญ สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้แก่นักเรียน ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / AYS Production ข่าว : ครูขนิษฐา นนทะวงษ์ / ครูวรวรรณ...

  “ค่ายภาษาจีน ครั้งที่ 7” ปีการศึกษา 2566

  วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายภาษาจีน ครั้งที่ 7" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ แผนการเรียน อังกฤษ-จีน เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายภาษาจีน ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูปรียานุช อินทรักษาทรัพย์ู /...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางพิมพ์ลดา พึ่งเอี่ยม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางพิมพ์ลดา พึ่งเอี่ยม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิมพ์ลดา มะหะมาน/ครูมะลิวัลย์...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 1. นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางชญาดา หมอนสอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. นายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7. นางสาวพัชรินทรา...

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูอัญชนา...

  Recent Posts