หน้าแรก งานห้องสมุด

งานห้องสมุด

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บรรณารักษ์ และงานแนะแนว 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2566 “มรดกแห่งภูมิปัญญา ล้ำหน้าสู่สากล”

  วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 กลุ่มงานพัฒนางานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2566 “มรดกแห่งภูมิปัญญา ล้ำหน้าสู่สากล" ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวเปิดพิธี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงดังนี้ 1.การแสดงดนตรีไทยจากชมรมดนตรีไทย 2.กิจกรรมการขับร้องเพลงการแสดงเต้นแอโรบิค จากชมรม To Bo Number One 3.การแสดงศิลปะป้องกันตัว (ฟันดาบ) จากสำนักดาบพุทไธศวรรย์ อยุธยา ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางภูมิปัญญา ได้แก่ 1 ฐานเรียนรู้การสานปลาตะเพียนจากใบลาน 2.ฐานเรียนรู้โรตีสายไหม 3.ฐานเรียนรู้พวงมโหตร 4.ฐานกิจกรรมวาดภาพห้องสมุดคลังแห่งภูมิปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีส่วนรวมในการเรียนรู้ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของไทย ผ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นอยุธยา เป็นการกระตุ้น...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ

  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 10 รายการ วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 9 รายการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 รายการ และการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาคฯ...

  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2565 “เปิดโลกสารานุกรมนำชีวิต จุดประกายความคิด คลังแห่งภูมิปัญญา มรดกแห่งวัฒนธรรม”

  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2565 “เปิดโลกสารานุกรมนำชีวิต จุดประกายความคิด คลังแห่งภูมิปัญญา มรดกแห่งวัฒนธรรม” ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 โดยได้มีกิจกรรมคลังแห่งภูมิปัญญา มรดกแห่งวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญ กิจกรรมวาดรูปห้องสมุดในฝันในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม และกิจกรรมประกวดวาดภาพ จัดโดยงานห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวลัยพร วิไลศรี /...

  รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

  วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และงานห้องสมุด ได้รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเด็กและเยาวชน จากการผสมผสานการร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "The 1 Book e-Library : ผ่านระบบปฏิบัติการ Windows Mobile, iOS, Android ได้ฟรีทุกที่ทุกเวลา ซึ่งได้รวบรวมหนังสือมากกว่า 1,500 เล่ม ในรูปแบบ E-book อ่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   ภาพ...

  Recent Posts