หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.10 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ให้โอวาทและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งดำเนินการระหว่าง วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับมัธยมศึกษา

  วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับมัธยมศึกษา โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี นางสาวสุวิตา พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สำนักบริการวิชาการ...

  กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยนวัตกรรม บอร์ดเกมทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for Quality Education) ประจำปี 2567

  วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบหมายให้ครูผู้ช่วย จำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยนวัตกรรม บอร์ดเกมทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for Quality Education) ประจำปี 2567 ณ หอประชุม 84 พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาครู ด้วยบอร์ดเกมทางการศึกษา ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ภาพ : ครูภูวเรศน์...

  ก.ต.ป.น. นิเทศ ติดตามฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

  วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายสายัน ปองไป รอง ผอ.สพม. พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทนักเรียนในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ Drive  

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Line Chatbot กับการจัดการชั้นเรียนยุค AI“

  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Line Chatbot กับการจัดการชั้นเรียนยุค AI“ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดย นางสาวปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางซ้ายวิทยา และนางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จัดโดยงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive ...

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อันดับที่ 1-10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 พร้อมทั้งมอบรางวัลเพชร ไทย-สังคม และนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / AYS Production ข่าว : ครูสุภัสสร...

  เข้ารับการประเมินการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (รอบการนำเสนอระดับประเทศ)

  วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเยาวชนแกนนำ เข้ารับการประเมินการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (รอบการนำเสนอระดับประเทศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง รด. รุ่นใหม่ ทำความดี เพื่อความดี ของกลุ่มเยาวชน รด. New Gen โดยคณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว :...

  พิจารณานักเรียนเพื่อเสนอชื่อให้เป็นเยาวชนดีเด่น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อเสนอชื่อให้เป็นเยาวชนดีเด่น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะตัวแทนครู และงานแนะแนว ได้มีการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน เข้ารับคัดเลือก และผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเยาวชนดีเด่นคือนายวุฒิพงษ์ กันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูสุธิดา ทองชุม ข่าว...

  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และให้กำลังใจแก่นักเรียนในการสอบ การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  Recent Posts