หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  การสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564

  การสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ลิงค์รับสมัคร https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...  

  พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ องค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูบุญธรรม ปิ่นทอง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน

  วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การผูกผ้าแบบต่างๆ ในงานมงคล การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ และการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ซึ่งเป็น กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 19 คน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูมีนมัตสยา ไหมพรม ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูนิจ สังข์กาศ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts