หน้าแรก งานทั่วไป

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2020

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับศูนย์แพทย์นวมินทร์ เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2020 หลังจากฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ได้ 1 ปี ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.)ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 มีการปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้เข้าสอบสามารถนำรถไปจอดที่ลานจอดรถวัดเสนาสนาราม และอนุญาตให้เฉพาะผู้เข้าสอบเข้ามาในโรงเรียนได้เท่านั้น เพื่อจำกัดจำนวนคน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่นักบุญเปาโล สมศักดิ์ สุภาสืบ บิดาของครูพรณรงค์ สุภาสืบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมตัวแทนครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดภาวนาอุทิศแด่นักบุญเปาโล สมศักดิ์ สุภาสืบ บิดาของครูพรณรงค์ สุภาสืบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยจัดพิธีตามศาสนาคริสต์ ณ โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์ ขอแสดงความเสียใจร่วมกับครอบครัวสุภาสืบอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

พิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทน คณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จัดโดยสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยและคนไทย ผ่านชุดนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียผสมผสานกลไกให้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

พิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในการศพที่ได้รับพระราชทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในการศพที่ได้รับพระราชทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

การประชุม “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ 2563

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการพบปะหารือระหว่างส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุม “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ โดยมี สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ /AYS Production  ข่าว : ครูวรวรรณ...

มูลนิธิรักษ์ไทยนำสบู่ 720 ก้อน จากคอลเกต สนับสนุน โครงการ #SafeHands Challenge มามอบให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2563 มูลนิธิรักษ์ไทยนำสบู่ 720 ก้อน จากคอลเกต สนับสนุน โครงการ #SafeHands Challenge มามอบให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้ใช้เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 โดยมี สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนครูเป็นผู้รับมอบ ภาพ : เพจ To Be Number ONE Fan Club  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

การตรวจเยี่ยม ออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล ตามมาตรการการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นำโดย นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 และนางปัฐน์ธินันต์ ผางจันทร์ดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม ออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล ตามมาตรการการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน โดยมี สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูวรวรรณ...

พิธีมอบเจลแอลกอฮอร์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเจลแอลกอฮอร์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน ให้แก่ โรงเรียนสถานศึกษา รพสต.และคณะกรรมการอิสลามฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอร์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกนของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงตรวจความพร้อมของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงตรวจความพร้อมของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา...

Recent Posts