หน้าแรก งานชุมชนสัมพันธ์

งานชุมชนสัมพันธ์

  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 6.45 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 7.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสายทอง ทองจัด นำตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์่ / งานชุมชนสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าถวาย รัชกาลที่ 8

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 7.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าถวาย รัชกาลที่ 8 ณ บริเวณสนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูขนิษฐา นนทะวงษ์ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูขนิษฐา นนทะวงษ์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันพระชนมพรรษา

  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันพระชนมพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูปรียาวรรณ การกระสัง ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 

  “วันรำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง”

  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 7.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และกิจกรรมย้อนรำลึก “วันรำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง” ณ พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : งานชุมชมสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ...

  พิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเเละวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

  วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเเละวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีถวายสักการะและพิธีสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา และวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

  วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและพิธีสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา และวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1(พระเจ้าอู่ทอง) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

  วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกัลยา ธรรมนิมิต ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts