หน้าแรก งานชุมชนสัมพันธ์

งานชุมชนสัมพันธ์

  พิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และรับทุนการศึกษา

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และรับทุนการศึกษา ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ชุมชนสัมพันธ์ / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 77 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

  วันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหารตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน และสภานักเรียน ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของพระอินทร์แปลง และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กับวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และดนตรีไทยได้บรรเลงภายในงาน 160 ปี ฉลองหมู่กุฏิ 10 หลัง และร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 77 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ /...

  ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 7.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนครู ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว :...

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูบุญธนา จำพรต ข่าว : ชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ณ วัดอโยธยา (วัดเดิม)

  วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 เพื่อสมทบทุน สร้างกุฎิสงฆ์ ทอดถวาย ณ วัดอโยธยา (วัดเดิม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูกิตติพล ใจผ่อง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / งานชุมชนสัมพันธ์ ...

  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 6.45 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 7.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสายทอง ทองจัด นำตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์่ / งานชุมชนสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าถวาย รัชกาลที่ 8

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 7.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าถวาย รัชกาลที่ 8 ณ บริเวณสนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูขนิษฐา นนทะวงษ์ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูขนิษฐา นนทะวงษ์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts