หน้าแรก งานชุมชนสัมพันธ์

งานชุมชนสัมพันธ์

  “กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

  วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวมรกต วงษ์เนตร และนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงาน “กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ภาพ...

  พิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๗.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ภาพ : รองฯ มรกต วงษ์เนตร / ครูชนิศา วัฒนวิเชียร / ครูมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์...

  วันรำลึกครบรอบ ๑๒ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

  วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวธิดา บริรักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีถวาย ราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) วันรำลึกครบรอบ ๑๒ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ อาคารหอจดหมายเหตุพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : งานชุมชมสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ...

  “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 6.45 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวธิดา บริรักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูกีรติ แจ้งชะไว ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ...

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2567

  วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวธิดา บริรักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ   ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ...

  พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

  วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณพระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

  วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางกัลยา ธรรมนิมิต ตำแหน่งครู นำตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง...

  วันนวมินทรมหาราช ๒๕๖๖

  วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายถาวร ทิพย์โสต เวลา ๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวชูชีพ ศรีโชติ ตำแหน่งครู นำตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ภาพ : ครูนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ /...

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

  วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ กลุ่มการบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค...

  Recent Posts