หน้าแรก กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

  ประชุมวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT)

  วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะทีมงานแผนงาน หัวหน้าระดับชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT) ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี /ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมปฎิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นใหม่ปีการศึกษา 2561

  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นใหม่ปีการศึกษา 2561 กลุ่มผู้บริหาร (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จ.ชลบุรี ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 8.39 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมการชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการ

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางจริญญา ใจธรรม เจ้าหน้าที่งานแผนงาน พร้อมคณะทำงาน ได้จัดการประชุมการชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐพงษ์ ดนตรี ข่าว : ครูจริญญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมการเขียน กิจกรรม/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเขียน กิจกรรม/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet จัดโดยงานแผนงาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  อบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยากรโดย นายประดิษฐ์พงศ์ ชิตวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และโดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค /...

  จัดทำข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564

  วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารงบประมาณได้จัดทำข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 นำทีมโดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะกรรมการสารสนเทศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ข่าว : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562-พ.ศ.2563

  วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ นายสุภาพ พึ่งญาติ นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ ได้เข้า “ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562-พ.ศ.2563)” ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประชุมชี้แจงการลงทะเบียน ทำสัญญาและยื่นแบบยืนยัน การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 - 20.30 น. งานแนะแนว นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน ประชุมชี้แจงการลงทะเบียน ทำสัญญาและยื่นแบบยืนยัน การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยได้นัดหมายทำสัญญาต่อไป ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts