หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางชนิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง / ครูพรรณนิภา...

  มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน

  วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นางสุกัญญา พวงชีวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ย้ายไปโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 2. นางธัญพร ไชยพุฒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายไปโรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 3. นางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ครูงานแนะแนว ย้ายไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2567 และการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดบุญกันนาวาส โดยมี นางกัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุม ในการนี้นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ...

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 3 ท่าน คือ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) “วันนี้ เพื่อลูกรัก” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  วันเสาร๋ที่ 20 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) "วันนี้ เพื่อลูกรัก" ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ/ข่าว : ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  วันอาทิตย์ที่ 20  สิงหาคม 2560  เวลา 11.00 น. ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์  นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย ครูสายันต์ ขันธนิยม  จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา   ...

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อยู้ ศรันยูญาติวงศ์ บิดาของคุณครูราตรี ยินยอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อยู้ ศรันยูญาติวงศ์ บิดาของคุณครูราตรี ยินยอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

  วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง นำความรู้มาประยุกต์ใช้ พัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการทำงานในโรงเรียน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เป็นอย่างดี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts