หน้าแรก งานคุณธรรม

งานคุณธรรม

  พิธีถวายเทียนพรรษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ วัดประสาท

  วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา มาใจ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ถวาย ณ วัดประสาท จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เรียนรู้ศาสนพิรี ยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา ภาพ : นักเรียนชมรมภาพยนตร์สั้น ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่...

  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

  วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ บริเวณอาคาร ๘๐ ปีอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 

  พิธีถวายเทียนพรรษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

  วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี๒๕๖๗ ถวาย ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เรียนรู้ศาสนพิธี ยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา ภาพ : ครูกรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตต์โรจ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , เพจงานประกัน ...

  พิธีถวายเทียนพรรษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ วัดอโยธยา

  วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ถวาย ณ วัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เรียนรู้ศาสนพิธี ยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา ภาพ : ครูสายชั้น ม.๖ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

  พิธีถวายเทียนพรรษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

  วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ถวาย ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เรียนรู้ศาสนพิธี ยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา ภาพ : ครูสายชั้น ม.๕ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  พิธีถวายเทียนพรรษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ วัดท่าการ้อง

  วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้กลุ่มบริหารงบประมาณ คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ถวาย ณ วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เรียนรู้ศาสนพิธี ยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา ภาพ : ครูสายชั้น ม.๔ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  พิธีถวายเทียนพรรษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

  วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ถวาย ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เรียนรู้ศาสนพิธิ์ ยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา ภาพ : ครูมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  พิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

  นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมเปิดงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามแนวทางโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม 1. กิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 2. กิจกรรมการประกวด “ไอดอลคนดี วิถีพุทธ” 3. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา 4. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 5. กิจกรรมทำบุญตักบาตร และการถวายเทียนพรรษา จำนวน 6...

  การแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา

  นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567 งานส่งเสริมคุณธรรม ฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้เรียนทางด้านพระพุทธศาสนาเข้าถึงหลักพุทธรรม ตามกระบวนการไตรสิกขา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  กิจกรรมประกวด “ไอดอลคนดี วิถีพุทธ”

  นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา โดยในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา งานส่งเสริมคุณธรรม ฯ กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวด “ไอดอลคนดี วิถีพุทธ” เพื่อค้นหาสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ เป็นต้นแบบนักเรียนในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธทางศาสนา ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน “วิถี อ.ย.ส. วิถีคุณธรรม”และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ...

  Recent Posts