หน้าแรก คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

  มอบเกียรติบัตรเด็กเก่ง อ.ย.ส.

  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 8.10 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์ เกียรติบัตร เงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ROV ชิงแชมป์ TAB การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วย Canva ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันการตอบปัญหา​แฟนพันธุ์​เเท้ประวัติศาสตร์​อยุธยา และการแข่งขันกิจกรรมคิดเลขเร็ว ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  แข่งขันเกม ROV ชิงแชมป์ TAB

  วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกม ROV ชิงแชมป์ TAB กิจกรรม DBI DAY 2024 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จัดโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลการแข่งขัน มีดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ ทีมสุกรโลกันตร์ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท โล่ห์รางวัล และเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Impossible...

  Open house บริหารฯ อวดดี 2

  วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Open house บริหารฯ อวดดี 2 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ผลการแข่งขัน มีดังนี้ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Young Entrepreneur ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ทองคำ 0.2 กรัม และเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย การแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ได้รับเงินรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตร -...

  การสร้างระบบตอบรับอัตโนมัติ LINE BOT

  วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567 คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้ามาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างระบบตอบรับอัตโนมัติ LINE BOT“ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 วิทยากรโดยอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  รางวัลชนะเลิศ การออกแบบกราฟิกด้วย Canva ระดับมัธยมศึกษา และ ลำดับที่ 4 การตอบปัญหา​แฟนพันธุ์​เเท้ประวัติศาสตร์​อยุธยา

  วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานครุวิชาการ ครั้งที่ 11 “การแข่งขันทักษะทางวิชาการ” ประจำปี พ.ศ.2567 จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การออกแบบกราฟิกด้วย Canva ระดับมัธยมศึกษา ได้รับเงินรางวัล 1,800 บาท เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ 1.นางสาวสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง 2.นางสาวชนิกานต์ ศรีทา ครูผู้ควบคุมโดย นางสาววรวรรรณ พุทธิพัฒน์ และ นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา ลำดับที่ 4 การตอบปัญหา​แฟนพันธุ์​เเท้ประวัติศาสตร์​อยุธยา นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ 1.นายพันธุกิติ์ สุทธิสิทธิ์...

  เกม ROV esport ม.ต้น ชนะเลิศ เหรียญทอง ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน “ปาริชาตเกมส์”

  วันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าแข่งขัน เกม ROV esport ในการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2566 “ปาริชาตเกมส์” ผลการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ควบคุมโดยนางสาวจันทร์จิรา มาใจ และนางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) แข่งขัน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูฐิติชญาน์...

  แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ “นางเกื้อกูล เนื่องศรี” ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

  วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนางเกื้อกูล เนื่องศรี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องจันทรเกษม ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูอัญชนา...

  Recent Posts