คปภ.

  อบรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปี 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปี 2567 ในรูปแบบ Boot camp โดยให้ความรู้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมฐานความรู้ด้านการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ สามารถนำระบบประกันภัยไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงภัยให้แก่ตนเองและทรัพย์สินได้ นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/4 ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการอบรมด้วย จัดโดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับคปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566

  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูนันทมิตร ศุภสิงห์/ ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ AYS Production

  เสวนาในหัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย” และนำเสนอผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้นรางวัลระดับประเทศ จากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย

  วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายนันทมิตร สุภสิงห์ และนายอิระชา นกขุนทอง ครูที่ปรึกษา การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ได้นำนักเรียนชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "วัยรุ่นยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย" และนำเสนอผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้นรางวัลระดับประเทศ จากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์        

  Central Ayutthaya Motor Show 2022 ภายใต้คอนเซปต์ รถใหม่ ปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย

  วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Central Ayutthaya Motor Show 2022 ภายใต้คอนเซปต์ รถใหม่ ปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย และได้ร่วมรับมอบหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) จำนวน 20 ใบ จากนายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมจากตัวแทน บริษัทประกันภัยและสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อีกด้วย ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว...

  “สำนักงานคปภ.รวมพลังภาคประกันภัย รวมใจเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนภายใต้ ความอุปถัมภ์ของวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร”

  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย จัดงาน "สำนักงานคปภ.รวมพลังภาคประกันภัย รวมใจเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนภายใต้ ความอุปถัมภ์ของวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร" โดยมีนายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ เป็นประธานในกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และโรงเรียนประชาศึกษา ในการนี้ ผู้อำนวยการประจวบ เงินเหรียญ เป็นผู้แทนรับมอบของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา...

  อบรมให้ความรู้การประกันภัย

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริิม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมให้ความรู้การประกันภัย ให้กับนักเรียนอยุธยานุสรณ์จำนวน 40 คน ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย เป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้ ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์...

  รางวัลจากการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบรางวัลจากการประกวดโครงการ อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนางสาวอิสรี เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการรับมอบรางวัล ทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศระดับภาค และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดประเภทคลิปวิดีโอสั้น จากเรื่อง "หมูปิ้ง" ได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 65,000 บาท และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด...

  รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับชมรมภาพยนตร์สั้น AYS Production & AYS Record กับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564  

  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท คลิปสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับชมรมภาพยนตร์สั้น AYS Production กับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท คลิปสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ”

  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับเกียรติบัตร และโล่รางวัล ชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับภาค และชมเชยระดับประเทศ จากสำนักงาน คปภ. ในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนที่รับรางวัลดังนี้ 1. นายนันทเกียรติ บุตรแก้ว ม.6/4 2. นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม ม.6/3 3. นางสาวณัฐฐิรา รื่นบุญ ม.6/3 4. นางสาวนาตาชา มหาเทียน ม.6/5 ครูที่ปรึกษา...

  Recent Posts