คณิต

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายสันติ สุริวัฒน์ และนางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายสันติ สุริวัฒน์ 2. นางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว...

  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข SCI – MATH CAMP 2024 AYUTTHAYANUSORN SCHOOL

  วันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข SCI - MATH CAMP 2024 AYUTTHAYANUSORN SCHOOL นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ : ครูอิระชา นกขุนทอง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง วิทยากรติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสามเรือน

  วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ไปเป็นวิทยากรติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสามเรือน เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนวัดสามเรือน อำเภอบางปะอิน ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  มอบเกียรติบัตรเด็กเก่ง อ.ย.ส.

  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 8.10 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์ เกียรติบัตร เงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ROV ชิงแชมป์ TAB การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วย Canva ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันการตอบปัญหา​แฟนพันธุ์​เเท้ประวัติศาสตร์​อยุธยา และการแข่งขันกิจกรรมคิดเลขเร็ว ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมคิดเลขเร็ว ปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน “คิดเลขเร็ว” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : งานประกันคุณภาพภายใน ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตรให้กับนายอาคม ศรีวะรมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูให้กับนายอาคม ศรีวะรมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ครูนายสันติ สุริวัฒน์ และครูนางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายสันติ สุริวัฒน์ 2. นางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ...

  Recent Posts