หน้าแรก กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนการศึกษา“ทุน เมตตาอยุธยานุสรณ์”

  งานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนการศึกษา“ทุน เมตตาอยุธยานุสรณ์” เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนการศึกษา • กองทุนถาวร (ที่คงอยู่หรือต้องการตั้งใหม่) • ทุนการศึกษาอื่นๆ (ไม่จัดตั้งเป็นทุนถาวร) สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารออมสิน เลขบัญชี 020372542306 ชื่อบัญชี เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ส่งหลักฐานการบริจาคทุนการศึกษาได้ทั้งสองช่องทาง 1. Google from : https://forms.gle/ghvE3KhyfEw4BcKw6 2. Line Group : http://line.me/ti/g/CCkmwu0Jn4 หรือ สแกนผ่านคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ด้านล่าง (บริจาค 500 บาทขึ้นไป ทางโรงเรียนออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีให้ได้ค่ะ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นายสุรชัย บุญช่วย โทร 085-9068498 นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ โทร 083-3024584

  ทุน “สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์”

  วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ทุน “สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์” แก่นักเรียนศิษย์เก่า ที่จบการศึกษาไปแล้วและศึกษาต่อระดับระดับอุดมศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนอยู่ในลำดับที่ 1-6 และศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 18 ทุนทุนละ 5,000 บาท จัดโดยงานแนะแนว...

  ทุน ”สมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์”

  วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณครูนิศา ธัชประมุข เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ทุน ”สมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์” แก่นักเรียนเรียนดี ที่ผ่านการคัดเลือกจากคุณครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 7 ทุน จัดโดยงานแนะแนว ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ /...

  “ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์”

  วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนายสุรชัย บุญช่วย และนางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์” จาก พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาคือ นางสาวทัษณา ตะวันเที่ยง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ซึ่งมีความประพฤติดี ผลการเรียนดี เข้ารับทุนการศึกษาจาก นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ /...

  “แนะให้ฟรีกับ TCASter”

  วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. งานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับทีมงาน TCASter ได้จัดกิจกรรมแนะแนว การศึกษาต่อ “แนะให้ฟรีกับ TCASter” ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาต่อตามระบบ TCAS65 ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th Line Open Chat แนะแนวการศึกษาต่อ...

  แสดงความยินดีและเดินทางไปส่งนางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ตำแหน่งครู งานแนะแนว ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่งนางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ตำแหน่งครู งานแนะแนว ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน

  วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นางสุกัญญา พวงชีวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ย้ายไปโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 2. นางธัญพร ไชยพุฒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายไปโรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 3. นางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ครูงานแนะแนว ย้ายไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนประชาศึกษา

  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนายสุรชัย บุญช่วย ครูงานแนะแนว นำนักเรียน กลุ่ม AYS cofe เพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนักเรียนระดับชั้น ม.4/6 ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนประชาศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ /...

  กิจกรรมวันโสนบานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. งานแนะแนวร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมวันโสนบาน มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมโดยงานแนะแนวร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts