หน้าแรก กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

  ติวเข้ม แนะแนว รู้ทันเหลี่ยม TGAT

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. งานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับ บริษัท บีไวส์ อะคาเดมี่ จัดกิจกรรมติวเข้ม แนะแนว รู้ทันเหลี่ยม TGAT ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยวิทยากรคือ อ.ป้อ ณยฏาษ์ ทิพยะอัศวภาคิน ติว TGAT English Communication part ภาพ : ครูนุตประวีณ์...

  ประชุมเพื่อหารือการดูแลนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

  วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานแนะแนวและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นางสุกัญญา เจริญสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครู และหัวหน้าระดับชั้น ม.1-6 ประชุมเพื่อหารือการดูแลนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาพ : นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ ข่าว : นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  เปิดบ้านวิศวฯ เฟส 5 ตอน “Machine Learning” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ครูมนัสภรณ์ แก้วตา และครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 31 คน เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านวิศวฯ เฟส 5 ตอน “Machine Learning” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และนักเรียนได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง จากคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาพ : เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข่าว...

  คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน การศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2565

  วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 งานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย รองผู้อำนวยการสุกัญญา เจริญสุข และคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน การศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2565 ประชุมเพื่อพิจารณา คัดสรร คัดเลือก นักเรียน จำนวน 9 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผ่าน Google Meet ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์...

  แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง “นายสุรชัย บุญช่วย” ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ

  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.49 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล และนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และเดินทางไปส่งนายสุรชัย บุญช่วย ตำแหน่งครู งานแนะแนว ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่...

  มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย

  วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีสมชาย ชลูด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และนายสุรชัย บุญช่วย ครูงานแนะแนวเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

  วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ซึ่งพระองค์โปรดประทานแก่สถาบันการศึกษาและสาธารณกุศลเป็นประจำทุกปี เนื่องในวาระ 125 ปี นับแต่วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูรัชพล ตรีคงคา / ครูวรวรรณ...

  “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์”

  วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษา “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองแะครู ชมรมครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หน่วยงานภายนอกต่างๆ และผู้มีอุปการะคุณ ของโรงเรียน ร่วมมอบทุน การศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์์ / ครูวรวรรณ...

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเมตตาอยุธยานุสรณ์

  วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน วันเมตตาอยุธยานุสรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสมุด เพื่อการจัดงานวันเมตตาอยุธยานุสรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ / นางสาวธนภัทร ภู่อุณฑโร ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts