หน้าแรก กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

  ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563

  วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการ กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รับทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

  วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู เข้ารับทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) เนื่องในวาระ 124 ปี นับแต่วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาพ : ครูสุรชัย บุญช่วย / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์...

  “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” ปีการศึกษา 2563

  วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 คุณบงกชทิพ เสรีเลิศวิวัฒน์ อัยการพิเศษแผนกคดีอาญา ภาค 1 เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษา “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ชมรมครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หน่วยงานภายนอกต่างๆ และผู้มีอุปการะคุณ ของโรงเรียน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน

  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนิสิต จำนวน 20 ท่านจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (COSCI SWU) ได้เข้ามาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการแสดง การถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำเบื้องต้น รวมไปถึงการได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ลงมือทำสคริปท์ ถ่ายทำ ตัดต่อด้วยตนเองและนำเสนอ โดยได้รับคำแนะนำ ชื่นชมจากอาจารย์และพี่ๆ นิสิต ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม ภาพ : นายอัษฎาวุธ 6/1...

  นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ขอแสดงความยินดีกับ... 1. นายจารุกร โชติชัย 2. นายสุวิชา เล็กแจ่ม 3. นายอนุชา ส่งกลิ่น 4. นายณัฐวุฒิ ปาอิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิิทยาศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการ Active Recruitment : Road Show ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์  ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์...

  พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนอุปถัมภ์นักเรียนที่ขาดแคลน

  วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 งานแนะแนว นำโดยครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ นำนักเรียนที่ได้รับการแจ้งชื่อจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 2 คน คือ นางสาวชวัลลักษณ์ จุลอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3, และนายชัยยุทธ สุนทะโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เข้ารับทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวัดพนัญเชิงวรวิหาร ในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนอุปถัมภ์นักเรียนที่ขาดแคลน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โดมอเนกประสงค์...

  กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน

  วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การผูกผ้าแบบต่างๆ ในงานมงคล การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ และการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ซึ่งเป็น กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 19 คน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูมีนมัตสยา ไหมพรม ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูนิจ สังข์กาศ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรม ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน รุ่นที่ 2 ตอน “Nice yo Meet You”

  วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. นักเรียนกลุ่ม AYS Cofe' เพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน รุ่นที่ 2 ตอน "Nice yo Meet You" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 77 คน โดยนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา...

  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

  วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.15 น. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนดังนี้ 1. นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมอบทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษา จำนวน 10 ทุน 2. นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดลำดับที่ 1-6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 18 ทุน 3. นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนในระดับชั้น ม.1-6 จำนวน 7 ทุน และการมอบทุนกสศ จากงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน จำนวน 13 ทุน ในโอกาสนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความอุตสาหะพยายาม...

  กิจกรรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและแนะแนวอาชีพ

  วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.50 - 15.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามาจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ความรู้ในการหางาน และฝึกทักษะอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 409 คน ในความดูแลของ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และงานแนะแนว ณ บริเวณโดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์...

  Recent Posts