หน้าแรก กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การผูกผ้าแบบต่างๆ ในงานมงคล การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ และการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ซึ่งเป็น กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 19 คน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูมีนมัตสยา ไหมพรม ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูนิจ สังข์กาศ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

กิจกรรม ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน รุ่นที่ 2 ตอน “Nice yo Meet You”

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. นักเรียนกลุ่ม AYS Cofe' เพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน รุ่นที่ 2 ตอน "Nice yo Meet You" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 77 คน โดยนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา...

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.15 น. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนดังนี้ 1. นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมอบทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษา จำนวน 10 ทุน 2. นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดลำดับที่ 1-6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 18 ทุน 3. นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนในระดับชั้น ม.1-6 จำนวน 7 ทุน และการมอบทุนกสศ จากงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน จำนวน 13 ทุน ในโอกาสนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความอุตสาหะพยายาม...

กิจกรรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและแนะแนวอาชีพ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.50 - 15.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามาจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ความรู้ในการหางาน และฝึกทักษะอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 409 คน ในความดูแลของ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และงานแนะแนว ณ บริเวณโดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์...

โครงการถ่ายทอดความรู้อุตสาหกรรมไมซ์ และอีเวนต์ จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการถ่ายทอดความรู้อุตสาหกรรมไมซ์ และอีเวนต์ให้กับครูและการแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (MICE and Events Industry Knowledge for High School Counsellor) จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และความสำคัญการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาบุคลากร นำเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่สมรรถนะแห่งอนาคต และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอาชีพที่น่าสนใจ ด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต ในการนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา 4 คน คือ 1. นางสาววนิดา วงศ์จำปา ม.5/2 2. นางสาวพัตนรีย์ สีสิงห์ ม.5/2 3. นางสาววรรณพร สมุห์สน...

นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ ์เข้ารับทุนการศึกษาจากฝ่ายการศึกษาของคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการมอบทุน

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ได้นำนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ ์จำนวน 5 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากฝ่ายการศึกษาของคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการมอบทุน ณ โดมอเนกประสงค์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิชญาภา แพ่งนคร ข่าว : ครูพิชญาภา แพ่งนคร / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th      

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจสภานักเรียน / เพจงานประกันคุณภาพ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , AYS Production

โสนบาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนวร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันโสนบาน มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจสภานักเรียน / เพจงานประกันคุณภาพ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , AYS Production

ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ และครูรัชพล ตรีคงคา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ตามปฏิทินการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 7 การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

The Power of Innovation & Technology ปลุกพลัง สร้างวิศวกร สายพันธุ์ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ และนายตุลา จำนงค์ทรัพย์ ได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 211 ตอน “The Power of Innovation & Technology ปลุกพลัง สร้างวิศวกร สายพันธุ์ใหม่" ณ Convention...

Recent Posts