หน้าแรก กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

  แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ “นางนิตยา เจริญสุข” เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู งานแนะแนว

  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบางปะหันที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนางนิตยา เจริญสุข เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู งานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องจันทรเกษม ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  แสดงความยินดีกับนางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ครูงานแนะแนว เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบางปะหัน

  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ครูงานแนะแนว เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบางปะหัน ณ ห้องประชุมสำรวมสมดี โรงเรียนบางปะหัน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  พิจารณานักเรียนผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16”

  นพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการพิจารณานักเรียนผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16” ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลเชิงประจักษ์ นักเรียนของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คือ เด็กชายสุรพิชญ์ รื่นยุทธ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ที่ปรึกษาชมรม To Be No.1 งานแนะแนว และนักเรียนสมาชิกชมรม To Be No.1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ให้การต้อนรับ...

  พิจารณานักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567

  วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการพิจารณานักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567” ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 และคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คือ เด็กชายสุรพิชญ์ รื่นยุทธ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาชมรม To Be No.1 งานแนะแนว และนักเรียนสมาชิกชมรม...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ ครูกลุ่มงานแนะแนว

  วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ ครูกลุ่มงานแนะแนว ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 “Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท” จากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) มอบทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทุนละ 5,000 บาท...

  รับทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

  วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู เข้ารับทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 20,000 บาท เนื่องในวาระ 127 ปี นับแต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อช่วยนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์หรือมีความจำเป็นต้องได้รับทุนการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 122 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 244,000 บาท 2.สำหรับนักเรียนประพฤติดี ช่วยเหลืองานนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ในกิจกรรม To be Number 1, วงโยธวาทิต, นาฏศิลป์...

  Recent Posts