หน้าแรก กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

  “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

  วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "วันเมตตาอยุธยานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องจันทรเกษม (ห้องโสตทัศนศึกษา) ทุนการศึกษา "วันเมตตาอยุธยานุสรณ์" มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ หรือมีความจำเป็นต้องได้รับทุนการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 120 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท โดยนายประจวบ เงินเหรียณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้บริจาคทุนการศึกษา...

  RSU OPEN HOUSE 2022

  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงาน RSU OPEN HOUSE 2022 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.4,6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 12 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ เป็นผู้ดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ /...

  THAMMASAT OPEN HOUSE 2022

  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน THAMMASAT OPEN HOUSE 2022 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.4-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ เป็นผู้ดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / นร.ม.4-6...

  พิธีรับทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำเด็กหญิงกีรตยา ชูปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เข้ารับทุนการศึกษา "โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน" มอบโดย สมาคมสตรีแห่งชาติ นำโดย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ ณ หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ ข่าว : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  โครงการติวฟรี TCAS66 แนะแนวคณะในฝัน

  วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 บริษัท เมก้า เอ็ดดูเทค จำกัด ได้เข้ามาจัดโครงการติวฟรี TCAS66 แนะแนวคณะในฝัน โดยได้จัดการติว TGAT ให้กับนักเรียนใน 3 พาร์ท คือ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์...

  งานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนการศึกษา “เมตตาอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

  งานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนการศึกษา “เมตตาอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-3-72542-306 ชื่อบัญชี เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ (การบริจาคทุนการศึกษา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) ส่งหลักฐานการบริจาคทุนการศึกษาได้ทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. Google from : https://forms.gle/DA18jt5BPNtyqm2r6 2. Line Group : http://line.me/ti/g/zEF63uJYHs หรือ สแกนผ่านคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ด้านล่าง พิธีมอบทุนการศึกษาจะจัดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 -...

  Bangkok University Open House 2022

  วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดงาน BU Open House 2022 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.6 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 7 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ดูแล ภาพ : นางสาวฐิติยา ชาญไชย ม.6/2 ข่าว : ครูนุตประวีณ์...

  เปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหิดล 2565 Mahidol Open House 2022

  วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหิดล 2565 Mahidol Open House 2022 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน Lab สาขาวิชาต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.5 และ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 23...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ ครูกลุ่มงานแนะแนว

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ ครูกลุ่มงานแนะแนว ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิมพ์ลดา มะหะมาน /...

  “สำนักงานคปภ.รวมพลังภาคประกันภัย รวมใจเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนภายใต้ ความอุปถัมภ์ของวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร”

  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย จัดงาน "สำนักงานคปภ.รวมพลังภาคประกันภัย รวมใจเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนภายใต้ ความอุปถัมภ์ของวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร" โดยมีนายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ เป็นประธานในกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และโรงเรียนประชาศึกษา ในการนี้ ผู้อำนวยการประจวบ เงินเหรียญ เป็นผู้แทนรับมอบของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา...

  Recent Posts