หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565”

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและให้เยาวชนตระหนัก ถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย โดยมีผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูวิทยา จันทร์ปิง / ครูวรวรรณ...

  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางสาวนิรชา เมษประสาท นางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูโรงเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูนิรชา เมษประสาท / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  อบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 จัดโดยงานลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดย ดาบตำรวจ สมบัติ อุดรสรรพ์ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูญาดา ศิริ / ครูวิลาสินี บรรเลง ข่าว : ครูพรรณนิภา แก้วคูนอก/...

  ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมตัวแทนครู นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างสันติภาพให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา และเครือข่ายยุวกาชาดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”   ภาพ : เพจ สพม.อย. / รองฯ สุกัญญา...

  พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ ผู้บังคัญบัญชาลูกเสือ และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ภายใต้ คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ภาพ : ครูอัครวัชร ลือสมุคร / ครูสุทธิชัย สังข์ทอง ข่าว : ครูอัครวัชร...

  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

  วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยผู้กำกับลูกเสือ พร้อมทั้งลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - ม.3 ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยจัดงานภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานความดีด้วยหัวใจ” ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ...

  ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผู้กำกับลูกเสือ นำสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ทำความสะอาดบริเวณวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และถนนรอบวังจันทรเกษม   ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์      

  พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นายเพทาย อารียะ และ นายรัชพล ตรีคงคา ครูโรงเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูรัชพล ตรีคงคา / ครูวรวรรณ...

  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นผู้กำกับแต่ละระดับชั้นร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณด้านใน และด้านนอกโรงเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข /...

  โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้บังคับบัญชา ลูกเสือโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายอัครวัชร ลืมสมุทร ผู้กำกับลูกเสือ เข้ารับฝึกอบรม โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ/ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts