หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

  ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผู้กำกับลูกเสือ นำสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ทำความสะอาดบริเวณวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และถนนรอบวังจันทรเกษม   ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์      

  พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นายเพทาย อารียะ และ นายรัชพล ตรีคงคา ครูโรงเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูรัชพล ตรีคงคา / ครูวรวรรณ...

  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นผู้กำกับแต่ละระดับชั้นร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณด้านใน และด้านนอกโรงเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข /...

  โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้บังคับบัญชา ลูกเสือโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายอัครวัชร ลืมสมุทร ผู้กำกับลูกเสือ เข้ารับฝึกอบรม โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ/ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  อบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด

  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : เว็บไซต์ สพม.อย. / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “ยาเสพติดพิษภัยร้ายแรง”

  วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.รชต วันอังคาร รองสารวัตรสำนักงานตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "ยาเสพติดพิษภัยร้ายแรง" ในครั้งนี้มีลูกเสือ และเนตรนารีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูรัชพล ตรีคงคา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563

  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำผู้กำกับกองลูกเสือ และกองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : AYW TV / รองฯ วาสนา โง้วสกุล / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว :...

  อบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 1 ปี 2563

  ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้อำนวยการฝึก พร้อมด้วยนางสุกัญญา เจริญสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 1 ปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) โดยสโมสรลูกเสือผักไห่ และสโมสรลูกเสือบางปะอิน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : รองฯ...

  กิจกรรมการเดินรณรงค์แกนนำลูกเสือปลอดบุหรี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา

  วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์แกนนำลูกเสือปลอดบุหรี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเสริมสร้างทักษะตนเองในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากบุหรี่ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ไปยังผู้อื่น เป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนได้ 2. เพื่อเป็นแกนนำร่วมกันต่อต้านการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเส้นทางออกเป็น 2 สายดังนี้ สายที่ 1 บริเวณตลาดหัวรอ เส้นทางที่ 2 บริเวณวันเสนาสนาราม ภาพ : ครูชญาดา หมอนสอาด  ข่าว : ครูชญาดา หมอนสอาด / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  โครงการการอบรมแกนนำลูกเสือปลอดบุหรี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา

  วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ครูลัดดา เต็มตุ่ม ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมแกนนำลูกเสือปลอดบุหรี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเสริมสร้างทักษะตนเองในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากบุหรี่ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ไปยังผู้อื่น เป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนได้ 2. เพื่อเป็นแกนนำร่วมกันต่อต้านการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนแกนนำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน มีระยะเวลาในการจัดอบรม จำนวน 1 วัน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูชญาดา หมอนสอาด ข่าว :...

  Recent Posts