หน้าแรก การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

  นายสุภาพ พึ่งญาติ มอบเกียรติบัตรการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 นายสุภาพ พึ่งญาติ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูรัชพล ตรีคงคา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  นายสุภาพ พึ่งญาติ รับเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภาพ พึ่งญาติ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตร จากนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางปะอิน เกียรติบัตรที่ได้รับคือ 1. ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีมาก 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาพ : นางสาวกชพร ใจธรรม ข่าว : นางสาวกชพร ใจธรรม /...

  ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีมาก

  วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นายสุภาพ พึ่งญาติ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีมาก ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางกัลยา ธรรมนิมิต ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว :...

  การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่นการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น 1.น.ส.กุลธิดา พรมบุตร ม.5/8 เหรียญเงิน 2.นายระพีพัฒน์ จันทร์เรือง ม.5/8 เหรียญทองแดง ผู้ฝึกซ้อม ครูพัชรินทรา ถินต่าย ครูปิยนันท์ แสงกนึก และครูมณฑกานต์ เงินทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับศูนย์เครือข่าย ประจำปีการศึกษา2564 จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ภาพ/ข่าว : เพจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน

  วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นางสุกัญญา พวงชีวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ย้ายไปโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 2. นางธัญพร ไชยพุฒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายไปโรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 3. นางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ครูงานแนะแนว ย้ายไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางกัลยา ธรรมนิมิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร มะละเจริญ...

  ต้อนรับนางศศิธร ศรีทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และคณะครู ร่่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนางศศิธร ศรีทรัพย์ ซึ่งย้ายมา ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : พิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  การแข่งขันการงานอาชีพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  ภาพ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธายนุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts