หน้าแรก กรรมการสถานศึกษา

กรรมการสถานศึกษา

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.09 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ชมรมภาพยนตร์สั้น ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ drive , เพจงานประกันคุณภาพภายใน    

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมวิโรจนานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันศุกร์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ดีทรง รักษาการประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูกรกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกรกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th    

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมวาระพิเศษ เรื่อง การพิจารณารับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมวาระพิเศษ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การพิจารณารับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : รองฯภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2566 นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องวิโรจนานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 8.39 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในการนี้พลอากาศชวลิต ขยันกิจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 2565 ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมณฑกานต์ เงินทอง ข่าว : ครูมณฑกานต์ เงินทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

  วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : ครูมณฑกานต์ เงินทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts