หน้าแรก กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 2565

    วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 2565 ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมณฑกานต์ เงินทอง ข่าว : ครูมณฑกานต์ เงินทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

    วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : ครูมณฑกานต์ เงินทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

    Recent Posts