นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และนายอัครวัชร ลือสมุทร ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานชุมนุม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์
ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th