วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้เข้าร่วมอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2023 จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ภาพ : นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์
ข่าว : ครูไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th